Obnovený výcvik AZ umožňuje opět i jiné kurzy, než základní

Obnovený výcvik AZ umožňuje opět i jiné kurzy, než základní

Ve dnech 14. 6. – 22. 6. 2021 tak probíhají u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově kurzy velitelů aktivních záloh. Konkrétně pro velitele družstev, čet a rot. A dokonce v nové koncepci.

Kurzy jsou nyní koncipovány, po dlouho očekávané strukturální změně, ve dvoufázových - na sebe navzájem navazujících desetidenních modulech. Vševojsková část a taktická část. První takto restrukturalizované kurzy měly proběhnout již v roce 2020, ale pandemická situace tomu bohužel zabránila. Z důvodů stále platných mimořádných opatření, byly i tyto kurzy v současné době však časově komprimovány do formy nepřetržitého vojenského výcviku.

Nyní probíhá první vševojsková fáze tohoto kurzu, kterou charakterizuje prolínání odborné přípravy s prvky kariérové přípravy. V té se posluchači ve zkrácené formě věnují širšímu spektru komplexní přípravy velitelů malých jednotek. Velitelé se tak seznámí kromě oblastí, jako je zpravodajská, ženijní, OPZHN, právní, logistická a další, také s úvodem do taktiky, plánovacím a rozhodovacím procesem, strukturou a obsahem bojového rozkazu. Právě úspěšné ukončení této první, tedy vševojskové fáze, je podmiňováno k postoupení a účasti ve fázi druhé. Z toho tedy vyplývá, že posloupnost v těchto kurzech je jasně daná a v druhé fázi se tak neobjeví nikdo, kdo nebyl již dříve úspěšným absolventem té první.

Ukončení prvního modulu neznamená, že by někdo z velitelů byl tzv. „hotový“ a certifikován, neboť stěžejní a s konečným vygradováním pro ně bude až následující, tedy druhá fáze kurzu. Ta bude probíhat na přelomu listopadu a prosince se zaměřením na taktiku, provázenou teoretickou i praktickou přípravou. Na jejím konci pak bude velitel umět a bude schopen, podle platných postupů a algoritmů rozhodovacího procesu, využít plánovacího procesu a zplánovat svou vlastní operaci, vydat bojový rozkaz, či u velitelů čet a rot naplánovat bojové střelby svých jednotek. Teprve až po úspěšném ukončení této fáze bude tato forma přípravy velitelů malých jednotek komplexní a oprávněna k certifikaci daného velitele.


Text a foto: nadporučík Jaromír Vachala, Skupina taktické přípravy Úseku přípravy mechanizovaného vojska

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Červen 2021)