Ocenění vojáků ze zahraničních misí

Ocenění vojáků ze zahraničních misí

8.1.2016 • Ve Slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově se v pátek 8. ledna uskutečnil slavnostní nástup příslušníků Armády ČR po návratu ze zahraničních operací a cvičení.

Vojáky oficiálně přivítali náměstek pro řízení sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Pavel Beran a náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Josef Bečvář. Přítomen byl také velvyslanec Slovinské republiky Leon Marc a další hosté.

Ti také vojákům 11. úkolového uskupení a 14. jednotky národního podpůrného prvku Úkolového uskupení AČR mise Resolute Support v Afghánistánu předali ocenění za vzorné splnění úkolů při působení v zahraničí. Vyznamenání převzali také vojenští pozorovatelé misí OSN MONUSCO v Kongu a UNMIK v Kosovu.

Slavnostního nástupu se zúčastnili i vojáci jednotek úkolových uskupení AČR BLED 2015 a BALATON 2015, a to při příležitosti ukončení vojenských cvičení na území Slovinska a Maďarska. Celkem 48 příslušníků armády bylo vyznamenáno Pamětní mincí Ministerstva obrany ČR. Vybraní vojáci převzali také Záslužné kříže ministra obrany ČR, Čestné odznaky AČR Za zásluhy a věcné dary.

V průběhu dvouměsíčního cvičení BALATON 2015 čeští vojáci plnili, v součinnosti s maďarskou armádou, úkoly v oblasti ženijní a logistické podpory. V rámci měsíčního cvičení BLED 2015 čeští ženisté spolu se slovinskými vojáky procvičovali budování zábran. Zdravotnická skupina zase poskytovala odbornou pomoc na hraničním přechodu Šentilj.

Právě na jejich adresu náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Bečvář řekl, že není malých či důležitějších misí. „Mandát, který jste dostali, jste beze zbytku splnili a já vám za to chci poděkovat. Prokázali jste, že jste se na mise připravili dobře. Nabrali jste jistě spoustu zkušeností a já věřím, že je budete velmi dobře aplikovat ve své práci. Poděkování patří i vašim rodinám,“ uvedl generál Josef Bečvář.

„Obdivuji to, že jste ochotní vzdát se pohodlí svého domova a jet reprezentovat do nebezpečných míst svou republiku,“ konstatoval ve vystoupení náměstek Pavel Beran, který taktéž jménem vedení Ministerstva obrany poděkoval za úspěšné splnění úkolů misí i cvičení. Poděkování a uznání se vojákům, kteří působili ve Slovinsku, dostalo i od velvyslance Leona Marca, který podtrhl pomoc, které se jeho zemi touto formou dostalo.


Autor: Miroslav Šindelář
Video: J. Kouba

Soubor Video - Ocenění vojáků ze zahraničních misí.mp4
Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Leden 2016)