Oficiální návštěva náčelníka Generálního štábu Rakouských ozbrojených sil v ČR. Kromě Prahy i ve Vyškově.

Oficiální návštěva náčelníka Generálního štábu Rakouských ozbrojených sil v ČR. Kromě Prahy i ve Vyškově.

Ve dnech 20. a 21. září 2016 zavítal na pozvání náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Josefa Bečváře na oficiální návštěvu České republiky náčelník Generálního štábu ozbrojených sil Rakouska generál Othmar Commenda.

Oficiální přivítání generála Commendy se uskutečnilo během tradičního ceremoniálu v areálu Národního památníku v Praze na Vítkově, kde generálové společně vzdali čest hrobu Neznámého vojína. V programu prvního dne pak byla pracovní jednání k aktuálním bezpečnostním tématům a možnostem vzájemné spolupráce na Generálním štábu AČR.

Ve středu 21. září navštívil generál Othmar Commenda v doprovodu poradce náčelníka Generálního štábu AČR brigádního generála Jiřího Vernera posádku Vyškov. První část návštěvy byla věnována Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově, kde delegaci přijal velitel plukovník gšt. Josef Kopecký.

Po seznámení se s posláním vyškovské akademie a jejími možnostmi v přípravě vojenského i nevojenského personálu, se delegace přesunula do dalšího posádkového subjektu, a to mezinárodního Centra proti zbraním hromadného ničení. Právě Rakousko, jako první z řady „partnerských zemí“ NATO, přistoupilo k mezinárodní vojenské organizaci Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení (JCBRN Defence COE). Technická dohoda byla podepsána minulý měsíc všemi sponzorujícími zeměmi a Rakouským ministerstvem obrany a sportu na Velitelství spojeneckých sil pro transformaci (Allied Command Transformation – ACT) v americkém Norfolku, přičemž rakouský důstojník se přidá k mezinárodnímu týmu v říjnu letošního roku. Tedy v témže měsíci, kdy oslaví centrum již 10 let své existence ve Vyškově, jako mnohonárodně financovaná mezinárodní vojenská organizace NATO, která poskytuje podporu Alianci a dalším partnerům v oblasti zbraní hromadného ničení. Činnost se zaměřuje zejména na transformační proces NATO, podporu operací prostřednictvím strategického poradenství v oblasti CBRN Defence, podporu vzdělávání a výcviku. V současné době má dvanáct sponzorujících národů (Českou republiku, Itálii, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko, Rumunsko, Velkou Británii, USA a Francii) a jeden přispívající národ (Rakousko).


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA, kapitánka Eva Vitásková, tisková a informační důstojnice JCBRN Defence COE
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Září 2016)