Oslavy 70. výročí osvobození ve Vyškově

Oslavy 70. výročí osvobození ve Vyškově

Ve čtvrtek 7. května vyškovské náměstí zaplnily stovky návštěvníků, pro které Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve spolupráci s dalšími armádními subjekty, připravilo atraktivní dopolední program, vrcholící slavnostní vojenskou přísahou

„Ten odstartoval kolem deváté hodiny statickými ukázkami, v rámci kterých si mohli návštěvníci prohlédnout moderní techniku pozemních sil AČR, mezi kterou nechyběla kolová obrněná vozidla Pandur, Iveco, Dingo či samohybná kanónová houfnice Dana, dále si na vlastní kůži mohli vyzkoušet simulátory centra dopravní výchovy používané při přípravě řidičů a to simulátor nárazu a simulátor převrácení vozidla a nechyběla ani prezentace výstroje a výzbroje jednotlivých armádních odborností a specializací jako jsou střelci, spojaři, potápěči, chemici, zdravotníci či příslušníci vojenské policie,“ přibližuje koordinátor akce a správce posádky Vyškov kapitán Josef Jelínek a dodává: „V rámci připomenutí si historie jsme návštěvníkům umožnili prohlédnout si i unikátní velitelské vozidlo Praga AV, zapůjčené z Vojenského muzea Lešany a také možnost prohlédnout si výstavu s názvem Milníky českých vojenských dějin, zaměřenou na 2. světovou válku, doprovázenou výkladem našeho odborníka na vojenské dějiny kapitána Stanislava Balíka.“

Statické ukázky doprovázela nejprve cimbálová muzika Vojenského uměleckého souboru Ondráš, kterou vystřídal promenádní koncert Vojenské hudby Olomouc a poté odstartovala dynamičtější část atraktivní prezentace AČR, kdy na náměstí předvedli část speciálního výcviku do zahraničních operací instruktoři vyškovského oddělení Komando. Studenti brněnské Univerzity obrany přidali ukázku boje zblízka Musado a největší ohlas v závěru tohoto programu sklidilo pět specialistů vyškovského oddělení výsadkové přípravy, kteří se snesli přímo do prostor náměstí a to navíc s vlajkami České republiky a NATO a následný přelet bojového vrtulníku.

Poté již náměstí doslova zaplnily čtyři stovky příslušníků kurzů základní přípravy, a to jak pro nováčky AČR, tak nováčky Aktivní zálohy, aby zde společně vykonali slavnostní vojenskou přísahu, přičemž věrnost České republice odpřísahali také před zraky jejích významných představitelů v čele s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárkem, zástupců vedení města Vyškova, dále zástupců resortu obrany v čele s náměstkyní ministra obrany Alenou Netolickou a dalších významných hostů z řad Policie České republiky, České obce legionářské, České a Slovenské obce dělostřelecké, Klubu vojenských důchodců a druhoválečných veteránů. Všichni přítomní si také společně vyslechli poselství ministra obrany ke Dni vítězství, připomínající mimo jiné tragické události před 70 lety a žáci končícího kurzu pro nováčky Aktivní zálohy byli po složení vojenské přísahy, jako již právoplatní příslušníci Aktivní zálohy, navíc slavnostně vyřazeni.

Náměstkyně ministra obrany Alena Netolická v závěru celého slavnostního aktu připomenula nejen význam vojenské přísahy pro samotné vojáky, ale také význam armády pro Českou republiku, bez které se neobejde, když zmínila: „Česká republika potřebuje armádu, která je moderní ozbrojenou sílou. Armádu, která vyniká kvalitou přípravy a výcviku, armádu akceschopnou, profesionální, moderní, od níž očekává, že bude vnímána jako zdroj naší prosperity, jistoty. A ta bude vždy taková, jako budou její vojáci. Vojáci schopni plnit široké spektrum činností, počínaje bojovým nasazením a konče účastí v humanitárních a mírových operacích. Vojáci pro jejichž život jsou přirozenou součástí takové hodnoty jako je odpovědnost, čest, odvaha. Vojáci pro které je slovo vlast skutečnou hodnotou, kterou je třeba respektovat, ctít a bránit. A takoví vždy byli a i nadále jsou naši vojáci.“

Pro ty, kteří se chtěli dozvědět o armádě víc, popřípadě by se chtěli stát také její součástí, byla připravena také dvoudenní výstava přibližující centrum výcviku AČR - Velitelství výcviku – Vojenskou akademii, včetně videoukázek z průřezu výcviku a také stánek Rekrutačního střediska.


Text. kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Květen 2015)