Oslavy Dne válečných veteránů v posádce Vyškov

Oslavy Dne válečných veteránů v posádce Vyškov

V pondělí 11. listopadu se v posádce Vyškov uskutečnily vzpomínkové akce ke Dni válečných veteránů. Těch se účastnili nejen zástupci české a britské armády, ale i představitelé státní správy a místní samosprávy, zástupci vojenských klubů, spolků a sdružení a samozřejmě veteráni.

Vzpomínkové akce zahájila bohoslužba za válečné veterány v prostoru posádkové kaple kasáren Dědice vedená kaplany Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), následovaná slavnostním nástupem příslušníků VeV-VA, včetně posluchačů kurzů, a to za přítomnosti významných hostů, v čele s vedením města Vyškova. V rámci něho připomenul zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Petr Svoboda některé historické souvislosti, když zmínil: „Jedenáctého listopadu roku 1918 skončila první světová válka, zbraně utichly. Demokratické země se rozhodly uctít památku obětí této strašlivé válečné katastrofy a jedenáctý listopad se tak stal trvalým připomenutím statečnosti a hrdinství, stal se Dnem válečných veteránů. I my máme dnes příležitost vzpomenout na všechny naše vlastence, kteří nasazovali životy za svobodu své země. Ani dnes však neplatí vojenská přísaha méně a Den válečných veteránů není jen pouhou připomínkou minulých bitev. Ani dnes se neobejdeme bez odhodlání, víry ve svobodu a bez potřeby ji vždy s největším nasazením bránit. Proto si připomínáme nejenom ono snadno zapamatovatelné datum, 11. 11., ale vzpomínáme na veterány všech válek i všech novodobých konfliktů. Jsem rád, že i mezi námi, je celá řada novodobých veteránů, kteří mají za sebou působení a tedy získání cenných profesních i životních zkušeností v zahraničních operacích, ať už to bylo na Balkáně, v Asii či v Africe. Rád bych zde zdůraznil, že nároky na naši schopnost bránit suverenitu, svobodu a demokracii se nemenší, ba naopak. Jsme součástí Severoatlantické aliance a z toho vyplývají povinnosti, jimiž jsou všichni spojenci vázáni při plnění úkolů v zahraničních operacích. Na tom má svůj velmi významný podíl také Velitelství výcviku-Vojenská akademie, podílející se na výcviku nejen českých, ale i zahraničních příslušníků a celých jednotek pro jejich nasazení do zahraničních operací a aliančních struktur,“ přičemž vyjádřil úctu a poděkování vojákům, veteránům a všem, jimž věrnost vlasti, obrana svobody a demokracie byla a je nejvyšší hodnotou a celoživotní přísahou.

Symbolem Dne veteránů je vlčí mák a v této souvislosti apeloval plukovník Svoboda na všechny přítomné profesionály: „Představte si pod každým květem vlčího máku oči svých předků, padlých či zraněných vojáků, veteránů, kteří naši vlast a společnost dovedli do dalších dnů a Vy máte pomyslnou štafetu tuto naši vlast předat dalším pokolením, přičemž k vyškovským dodal: „Kde jinde než u VeV-VA je vidět symbióza lépe. Starší zkušení vojáci, veteráni, předávají znalosti a um mladší generaci…“

Program v kasárnách zakončila přímluva kaplana podplukovníka Josefa Konečného a položení kytice u pamětní desky zahynulých příslušníků Vojenské akademie. Kytici zde společně symbolicky položili zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Petr Svoboda, starosta města Vyškova Karel Jurka a první velitel Vojenské akademie ve Vyškově generálmajor v.v. Vladimír Sova.

Další část oslav pak proběhla za účasti příslušníků VeV-VA na pietních aktech u památníků padlých hrdinů a obětí válek ve Vyškově a jeho okolí symbolicky v 11.11 hodin. „Myslíme na všechny muže a ženy v uniformě. Nepřipomínáme si dnes pouze památku veteránů z první světové války, ale myslíme na veterány všech válek i všech novodobých konfliktů. To, co v tak strašlivém měřítku zažívali, se nesmí opakovat. Vzpomínka je to nejmenší, jak jim můžeme poděkovat,“ prohlásil starosta Vyškova Karel Jurka.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA a archiv města Vyškova

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Listopad 2019)