Památný den Vojenské akademie ve Vyškově – 1. říjen…

Památný den Vojenské akademie ve Vyškově – 1. říjen…

Před 25 lety, tedy 1. října 1996 byla zahájena výuka na tehdejší Vojenské akademii ve Vyškově. Slavnostní zahájení bylo provedeno za přítomnosti NGŠ AČR generálporučíka Ing. Jiřího Nekvasila. Zahájení probíhalo nejdříve na nástupišti, kde byl slavnostní nástup, později v prostorách auly. V průběhu slavnostního ceremoniálu byl veliteli – plk. gšt. Ing. Vladimíru Sovovi předán putovní meč určený nejlepším absolventům a kronika, která měla mapovat veškerou činnost akademie v dalším období.

První přednášku měl ve zcela zaplněné aule generálporučík Radovan Procházka. Na přednášce byli přítomni nejen příslušníci Vojenské akademie, ale také pozvaní letečtí přidělenci, jakož i ti, kteří se nejvíce zasloužili o vznik Vojenské akademie – generálporučík Ing. Karel Kuba a generálmajor Ing. Miroslav Vampula.

Vojenská akademie ve Vyškově – rezortní škola – byla zřízena Rozkazem ministra obrany číslo 20/1996 Věstníku Ministerstva obrany dnem 1. července 1996 jako odborné školicí zařízení pro přípravu vojáků v činné službě v hodnostech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva a jejich další přípravu v souladu se systémem kariér. Vojenská akademie ve Vyškově byla podřízena náčelníkovi Generálního štábu AČR. Tímto dnem se začala psát historie jednoho z největších vzdělávacích a výcvikových zařízení rezortu Ministerstva obrany zabezpečujícího profesní přípravu personálu.


Text: František Herodek, VeV-VA

Foto: archiv VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Říjen 2021)