Pilotní projekt spolupráce mezi Praporčickou školou a Vojenskou střední školou

Pilotní projekt spolupráce mezi Praporčickou školou a Vojenskou střední školou

Dne 7. dubna 2022 zavítala k Velitelství výcviku-Vojenské akademii (VeV-VA) Vyškov návštěva z řad budoucích profesionálních vojáků – studentů Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministersva obrany (VSŠ a VOŠ MO) v Moravské Třebové. Studenti druhého a třetího ročníku VSŠ, které spojuje zájem o dějiny a v rámci své mimoškolní činnosti se schází v Klubu vojenské historie, využili možnost spolupráce s Úsekem kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků a absolvovali celodenní zaměstnání s historickou tematikou v Síni tradic VeV-VA Vyškov.

„Požádali jsme náčelníka Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků (Praporčické školy) štábního praporčíka Martina Zaorálka o možnost spolupráce s naším Klubem vojenské historie. Jsme velice rádi, že nám vyšel vstříc a díky tomu mohli naši studenti strávit tento den velice zajímavou přednáškou z moderních dějin naší země,“ uvedl vrchní praporčík VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové nadpraporčík Stanislav Smital. Během dopoledne seznámil štábní praporčík Zaorálek studenty VSŠ s historií Československých legií za první světové války, vznikem Československa, událostmi které vedly ke vzniku 2. světové války a jejím průběhem. Dopolední blok zakončil osvobozením Československa v roce 1945. Odpolední blok, který měl dvě části, proběhl pod vedením občanského zaměstnance Libora Pliešovského, lektora kariérové přípravy nižších důstojníků. První část se uskutečnila v muzeu VeV-VA Vyškov a druhá část proběhla u putovní výstavy Vojenského historického ústavu, kde byli studenti seznámeni s problematikou výstavby pohraničních opevnění v Československu před druhou světovou válkou.

„Jménem Odboru profesní přípravy mohu říci, že jsme velice rádi vyhověli žádosti Klubu vojenské historie VSŠ a VOŠ MO a uskutečnili jsme pro mladé zájemce o historii dnešní zaměstnání. Jedná se o pilotní projekt v rámci spolupráce „Praporčické školy“ a VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Dnes to byla, jak se říká, první vlaštovka, a já pevně věřím, že jsme se zde neviděli naposledy a naše spolupráce bude úspěšně pokračovat,“ uvedl štábní praporčík Zaorálek. Další návštěva členů Klubu vojenské historie VSŠ a VOŠ MO je u VeV-VA Vyškov naplánována již na úterý 26. 4. 2022.


Text: štábní praporčík Martin Zaorálek
Foto: archiv Praporčické školy

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Duben 2022)