Počet nováčků na Univerzitě obrany v Brně vzrostl. Spolu s dalšími armádními nováčky nyní prochází kurzem základní přípravy ve Vyškově

Počet nováčků na Univerzitě obrany v Brně vzrostl. Spolu s dalšími armádními nováčky nyní prochází kurzem základní přípravy ve Vyškově

První srpnový den je již tradičně termínem zahájení vojenské základní přípravy, k níž nastupují budoucí studenti Univerzity obrany v Brně. Letos jich do zařízení Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově nastoupilo celkem 418, což je o dvě desítky více než v loňském roce.

Necelý týden po slavnostním vyřazení letošních absolventů se počet studentů jediné vojenské vysoké školy v České republice opět vrátil k obvyklému stavu. K dvouměsíční základní přípravě, během níž si účastníci osvojí praktické i teoretické základy vojenské profese, nastoupilo 230 nováčků přijatých na Fakultu vojenského leadershipu a 142 nováčků sesterské brněnské Fakulty vojenských technologií. Zbývajících 46 nových vojáků v případě úspěšného ukončení kurzu základní přípravy zahájí studium na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

Pro nadcházející akademický rok jsou připraveny nové studijní programy, jejichž nejpodstatnější novinkou je rozdělování studentů do jednotlivých specializací již po prvním ročníku. Nový studijní program na FVT se navíc nově dělí na vojenské technologie strojní a elektrotechnické.

Na Fakultu vojenských technologií byl přijat i Lukáš Adámek. „Chtěl bych zkusit vojenského pilota,“ říká absolvent Střední průmyslové školy v Příbrami, jenž dosud nemá žádnou zkušenost s životem v armádě. Úplným opakem je Edita Božková, která na Univerzitu obrany přichází ze Střední vojenské školy v Moravské Třebové. „Už odmalička mě to lákalo, nikdy jsem nechtěla sedět v ‚kanclu‛, nudit se, dělat tu stejnou práci každý den. Toto povolání se mi zdá takové rozmanité, zajímavé,“ říká dívka, která si zvolila obor Kybernetická bezpečnost. „Vybrala jsem si maturitní zkoušku z informatiky a docela mě to chytlo, navíc armáda otevírá nové kybernetické útvary, celkově je v tom velká budoucnost,“ říká Edita Božková poté, co vyřídila všechny administrativní úkony spojené se zahájením kariéry vojenského profesionála.

Kromě kurzu základní přípravy studentů Univerzity obrany byly ve stejný den zahájeny ještě další dva, a to pro absolventy Vojenské střední školy z Moravské Třebové nastupujícím k útvarům a zařízením AČR, který potrvá stejně jako pro studenty UO do 19. 9., a ten druhý pro rekruty – specialisty. Ten potrvá až do 31. 10. Celkem tak k Velitelství výcviku-Vojenské akademii nastoupilo bezmála pět stovek nováčků.


Autor a foto: Viktor Sliva (UO) a kapitánka Monika Nováková (VeV-VA)

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. Srpen 2019)