Pocta plukovníkovi in memoriam Ladislavu Preiningerovi (1895-1941)

Pocta plukovníkovi in memoriam Ladislavu Preiningerovi (1895-1941)

V letošním roce si příslušníci Praporu zabezpečení připomněli již 128. výročí narození patrona útvaru plukovníka in memoriam Ladislava Preiningera (2. července 1895). Vojáka, vlastence, legionáře a hrdiny domácího odboje, který položil svůj život a naplnil tak zcela slova vojenské přísahy. Bylo nám velkou ctí, že jsme mohli uctít jeho památku položením květin společně s jeho potomky.

Pietní akt se uskutečnil dne 27. června 2023 v Praze Nuslích. Přesto, že se nejednalo o výročí kulaté, bylo v něčem zvláštní. Před pamětní deskou plukovníka Preiningera se totiž poprvé společně sešli hned tři velitelé Praporu zabezpečení, když současný velitel podplukovník Radoslav Mareček pozval na pietní akt i své předchůdce v této funkci. Na místě tak vzdali poctu také plukovník gšt. Radoslav Dostál a podplukovník v. z. Jan Bouda. Všechny výše jmenované velitele spojuje podpora tradic útvaru, kdy se v průběhu svého velení tomuto praporu podíleli na procesu propůjčení bojového praporu, propůjčení čestného názvu a zavedení pamětního odznaku Praporu zabezpečení.

Při příležitosti oslav konce II. světové války v Evropě byl dnem 8. května 2014 Praporu zabezpečení propůjčen čestný název „Plukovníka Ladislava Preiningera“. „Nechť propůjčený čestný název vede jeho nositelek hrdosti a vysoké odpovědnosti za přípravu k obraně České republiky a za plnění úkolů, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluvních závazků o společné obraně proti napadení.“


Text a foto: praporčík Tomáš Kurdík, vedoucí praporčík Praporu zabezpečení

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Červenec 2023)