Poddůstojníci se vrací k útvarům, závěrečné zkoušky zvládli všichni

Poddůstojníci se vrací k útvarům, závěrečné zkoušky zvládli všichni

Po devíti týdnech kariérového kurzu pro poddůstojníky se jeho posluchači vracejí k mateřským útvarům a zařízením AČR. Hlavním cílem kurzu bylo naučit poddůstojníky základní dovednosti v oblasti přípravy, vedení a vyhodnocování výcviku na úrovni družstva.

„Příprava a vedení zaměstnání bylo pro celou řadu posluchačů velikou výzvou, ale závěrečné zkoušky prokázaly, že jsou všichni absolventi schopni tuto výzvu pokořit. Témata ke zkouškám se týkala například topografické, taktické či střelecké přípravy. Další zdokonalení ve vedení výcviku přinese absolventům až samotná praxe u jednotek,“ přiblížil velitel kurzu nadpraporčík Přemysl Melichárek z úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy VeV – VA.

Nejlepším absolventem kurzu se stal četař Václav Daliman, příslušník 41. mechanizovaného praporu 4. brigády rychlého nasazení Žatec.


Text a foto: praporčík Adam Kopecký, úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Říjen 2017)