Pokyny pro nástup do kurzu základní přípravy – AZ a DVC

Pokyny pro nástup do kurzu základní přípravy – AZ a DVC

Vzhledem k množícím se dotazům zveřejňujeme také informace k nástupu do Kurzu základní přípravy pro příslušníky Aktivní zálohy a DVC. Ten se uskuteční v pondělí 1. 2. 2021 v čase od 08.00 do 12.00 hodin.

Upozorňujeme, že při nástupu do tohoto kurzu se je nutné mimo jiné prokázat: Testem na COVID-19 (PCR Testem), ne starším než 72 hodin. (Budou akceptovány SMS s výsledkem testu) nebo Potvrzením ošetřujícího lékaře o prodělání nemoci SARS-COV-2, ne starším 90 dnů se zaznamenaným termínem prodělané nemoci (zahájení a ukončení).

Ubytování předem není možné.

Nástup nejdříve v 08.00 hodin. Dříve nejezděte.

Ukončení nástupu je ve 12.00 hodin. Pozdější nástup z nepředvídatelných důvodů je nutné řešit s náčelníkem Úseku základní přípravy nadpraporčíkem Pavlem Konvalinkou (724 801 136) nebo s rotmistrem Romanem Kouřilem (725 549 569).

Pokud jste aktivní na fb, doporučujeme přihlásit se do Skupiny Základní příprava AZ a DVC, kde naleznete více informací, dotazy, rady atd.
https://www.facebook.com/groups/3486608691356259


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Leden 2021)