Pomáháme v „zeleném“ i „bílém“ aneb Úsek přípravy zdravotnických odborností není jen CLS

Pomáháme v „zeleném“ i „bílém“ aneb Úsek přípravy zdravotnických odborností není jen CLS

Je to již dva týdny, co bylo všech sedm příslušníků Úseku zdravotnických odborností nasazeno do Vojenské nemocnice (VN) Brno na odděleních v covid režimu, tedy odděleních, kde jsou hospitalizováni pouze pacienti s touto diagnózou.

Nároky na zabezpečení těchto oddělení zdravotnickým personálem jsou obzvláště v posledních dnech vysoké. Od instruktorského pultíku k intenzivní péči u lůžka to však nebylo až tak daleko, jak by se mohlo na první pohled zdát. Většina našich instruktorů a zdravotnických záchranářů vykonává v průběhu roku odbornou praxi právě ve VN Brno, tím tedy odpadlo zdlouhavé seznamování se s prostředím a rovnou tak mohli být nasazeni tam, kde to bylo nejvíc nutné. Na Chirurgické JIP, Interní JIP, Neurologické JIP, Neurologiii, Psychiatrii… Všude tam jsou dnes oddělení v covid režimu, na kterých se naší zdravotníci nyní starají o pacienty, jejichž stav je mnohdy vážný a vyžaduje intenzivní péči.

Poklona a nejvyšší uznání za tuto náročnou a obětavou práci však nepatří pouze našim instruktorům a zdravotnickým záchranářům z Úseku přípravy zdravotnických odborností, ale také personálu VN Brno, který se s touto současnou hrozbou potýká denně. Stejně tak i dalším zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům napříč naší republikou, kteří v boji s touto pandemií přiložili ruku k dílu. Společně to zvládneme. Jsme vojáci. Disciplínu, výdrž a odolnost máme ve svojí DNA. Tato pandemie nás učí mnohému a jen se potvrzuje, že v krizové situaci si musíme pomáhat a pomáhat budeme tak dlouho, dokud bude potřeba.


Text: praporčík Jakub Svoboda, Úsek přípravy zdravotnických odborností

Foto: archiv Úseku přípravy zdravotnických odborností

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Listopad 2020)