Poslancům Výboru pro obranu Vyškovští prezentovali přípravu na simulátorech, ale i nový řidičský polygon

Poslancům Výboru pro obranu Vyškovští prezentovali přípravu na simulátorech, ale i nový řidičský polygon

Ve středu 2. října 2019 navštívili Velitelství výcviku-Vojenskou akademii (VeV-VA) poslanci Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v čele s předsedkyní Janou Černochovou a v doprovodu náčelníka Generálního štábu AČR, armádního generála Aleše Opaty.

V rámci programu nejprve zazněla prezentace o poslání a činnosti VeV-VA jako rezortního zařízení pro přípravu personálu, kterou přednesl velitel, brigádní generál Radek Hasala. Mezi diskutovaná témata patřila problematika rozvoje schopností VeV-VA v souladu se schváleným záměrem rozvoje do roku 2025, zkušenosti z realizace základní přípravy, kariérových a odborných kurzů, příprava Aktivní zálohy či mezinárodní spolupráce, kde byla mimo jiné zmíněna podpora pro Britský výcvikový a poradní tým (BMATT), spolupráce s národními gardami Texasu a Nebrasky, či vysoce ceněný kurz pro civilní zaměstnance NATO před jejich vysláním do operací. Se zájmem si poslanci vyslechli informace o zapojení VeV-VA do programu Defence Enhancement Education Programme (DEEP). V současné době NATO spolupracuje na budování nebo transformaci systému vzdělávání vojáků v rámci programu DEEP již se 16 zeměmi Asie, Evropy a Afriky. Příslušníci VeV-VA jsou aktuálně nápomocni při revizi učebních plánů kariérových kurzů poddůstojníků, základního praporčického a vyššího praporčického kurzu v Severní Makedonii. Tímto je patrný posun České republiky z pozice nováčka při vstupu do NATO do pozice mentora pro nové a partnerské země.

Další část programu návštěvy byla věnována seznámení s využitím simulačních a trenažérových technologií při přípravě personálu, kdy si poslanci prohlédli a vyzkoušeli možnosti střeleckého simulátoru malých ručních zbraní SAVIT, Univerzálního cvičiště jízdy tanků pod vodou, ale i pacientského simulátoru CAESAR (principy Tactical Combat Casuality Care) sloužícího k zdravotnické přípravě. Narůstající důležitost využití simulačních a trenažérových technologií při přípravě personálu byla ilustrována na projektu propojení Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) se simulačními centry NATO, v rámci kterého byla v červenci 2019 zahájena stavba nové budovy CSTT v kasárnách Dědice.

Závěr programu ve Vyškově patřil přípravě řidičů v AČR, kterou má v gesci Centrum dopravní výchovy VeV-VA. V rámci této části návštěvy bylo poslancům představeno zcela nové řidičské cvičiště pro nácvik jízdy v extrémním terénu zabezpečovacích a kolových bojových vozidel, které bylo vybudováno svépomocí silami a prostředky prvků VeV-VA v přilehlém vojenském výcvikovém prostoru Březina. Kromě výcviku řidičů se centrum může pochlubit i dalšími aktivitami, jako jsou účast na dopravně-bezpečnostních akcích IZS, společný výcvik s PČR, vzájemná spolupráce s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, ale i pořádáním odborné konference ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil, či celoarmádní soutěže „Nejlepší řidič AČR“.

Poslanci v rámci své návštěvy opakovaně ocenili vysokou profesionalitu vyškovských lektorů a instruktorů, která je spolu s jedinečnou učební a výcvikovou základnou důležitým pilířem systému přípravy personálu rezortu MO.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová a Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. Říjen 2019)