Posluchači Základního důstojnického kurzu navštívili Legiovlak a iniciovali dobrovolnou sbírku pro legionáře

Posluchači Základního důstojnického kurzu navštívili Legiovlak a iniciovali dobrovolnou sbírku pro legionáře

Ve dnech 14. až 16. května navštívili příslušníci Základního důstojnického kurzu pod vedením lektorů z Centra kariérové přípravy nižších důstojníků expozici instalovanou v Legiovlaku. V přípravě důstojníků AČR hraje vojenská historie velmi důležitou roli. Návštěva Legiovlaku, kterou absolvovali, v sobě nesla několik důležitých poselství.

Za prvé, část přednášek týkajících se legionářských tradic již posluchači absolvovali a mnozí na témata „našich“ legionářů zpracovávali seminární práce, které se zaujetím sami prezentovali. Již tehdy se v nich projevil pocit hrdosti a uznání nad skutky našich předků. Můžeme si popravdě říci, že nebýt legionářů, nebylo by Československé republiky.

Za druhé, i když se kolektiv lektorů snažil vše vysvětlit v rámci přednášek, nic platné, že až onen dotyk se skutečnou realitou zprostředkovanou expozicí v historických železničních vozech, doplněný sofistikovaným výkladem příslušníků Československé obce legionářské v dobových uniformách, způsobil onen pocit pochopení souvislostí a událostí, k nimž došlo v průběhu bojů. Vše je pak ještě umocněno skutečností, že se to odehrálo našim předkům: skutečným konkrétním lidem – našim pradědům, prastrýcům, které jsme až zde za přispění databáze legionářů dohledali.

Gestem, kterým nás, lektory, posluchači kurzu přesvědčili o svých kvalitách a morálních hodnotách, je skutečnost, že sami dobrovolně iniciovali ve svých řadách finanční sbírku, kterou na místě předali zástupcům Československé obce legionářské.

Přáli bychom si, abychom v podobném duchu pokračovali i u dalších kurzů. Se sokolským pozdravem „Na zdar!“


Autoři: Bc. Libor Pliešovský, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků

kpt. Jan Pěnička, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. Květen 2019)