Považuji za svoji povinnost seznámit se vždy v průběhu kurzu základní přípravy s výcvikem nováčků

Považuji za svoji povinnost seznámit se vždy v průběhu kurzu základní přípravy s výcvikem nováčků

V úterý 16. února 2016 zamířil náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Josef Bečvář do Vyškova, aby se přímo v terénu seznámil s výcvikem nováčků, kteří do Armády České republiky nastoupili na počátku letošního ledna a vyslechl si jejich první zkušenosti a dojmy ze služby v ozbrojených silách.

„Nesmírně si vážím vašeho rozhodnutí vstoupit do armády i úsilí, které musíte vynaložit k úspěšnému absolvování kurzu základní přípravy,“ zdůraznil hned v úvodu setkání s novými příslušníky Armády České republiky generál Bečvář a dodal: „Vím, že to pro vás musí být nesmírně těžké, protože jste se ocitli ve zcela novém prostředí a během výcviku jsou na vás kladeny nemalé nároky jak po fyzické, tak i psychické stránce.“ Také sami nováčci ostatně označili právě nároky na fyzičku za to zatím vůbec nejtěžší. Především je prý zapotřebí vytrvalost při bězích a dlouhých pochodech pod taktickým námětem, které k základnímu výcviku jednotlivce neodmyslitelně patří.

S novými vojáky se generál Bečvář setkal během dne hned na čtyřech pracovištích ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina, který přiléhá k areálu Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, která kurz základní přípravy pořádá. Nejprve náčelník Generálního štábu AČR zhlédl ukázku používání prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení a topografickou přípravu v práci s mapou. Poté se seznámil na střelnici se střeleckou přípravou a na závěr následovala ukázka z taktické přípravy. Během všech ukázek generálporučíka Bečváře doprovodil i velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník Josef Kopecký.

„Současný výcvik se vůbec nedá srovnávat s dobou, kdy jsem základní přípravu na vysoké vojenské škole absolvoval já,“ zavzpomínal krátce generálporučík Bečvář a dodal: „Již při nástupu do funkce jsem deklaroval, že mou prioritou je personál. Můžeme mít sebelepší techniku, ale bez vojáků, kteří ji budou schopni obsluhovat, nám nebude k ničemu. Je proto velmi důležité, že se nám daří nábory. Za loňský rok jsme navýšili počty vojáků u útvarů o 1 300 a průměrná naplněnost stoupla na 80 %. Přesto nám vojáci stále chybí a pro letošní rok počítáme s rekrutačním cílem řádově 2 000 osob včetně budoucích studentů Univerzity obrany.“

V lednu 2016 se podařilo průběžný rekrutační cíl nejen naplnit, ale i mírně překročit. Do armády zamířilo 567 nováčků. V dubnovém nástupním termínu by to mohlo být dle předběžných odhadů ještě lepší a do služebního poměru vojáka z povolání by mohlo vstoupit až cca. 640 osob. Při otázce kam který z nováčků zamíří, padaly mezi častými odpověďmi nejen útvary 7. a 4. brigády, ale i posádky Jince či Strakonice, kde je nyní nenaplněnost jedna z nevyšších. „Jsme si vědomi toho, že se nám některé útvary, jako je právě 13. dělostřelecký pluk v Jincích či 25. protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích, dlouhodobě nedaří doplnit. Připravujeme proto pilotní projekt, v rámci kterého posoudíme jednotlivé posádky. Chceme definovat, co v nich můžeme zlepšit a jak lépe motivovat vojáky, aby zamířili právě k méně naplněným jednotkám,“ nastínil další postup generálporučík Bečvář. Dle jeho slov je nutné věnovat větší pozornost při rekrutaci i nabídce odpovídajícího uplatnění pro absolventy vysokých škol.

„Velmi mne těší posun, kterého se nám podařilo v posledních měsících dosáhnout v oblasti vybavení a výstroje, ač vše ještě není zcela ideální. Cením si i zkušeností vašich instruktorů a velení Velitelství výcviku – vojenské akademie, které je pro mne garancí kvality vaší přípravy,“ konstatoval generálporučík Bečvář, aby převedl diskuzi i na toto téma. Nováčci by tak uvítali při výcviku například modernější batohy odpovídající těm užívaným u útvarů či zlepšení stravy. Velkým posunem kupředu je i nahrazení samopalů Sa vz. 58 při výcviku v kurzu základní přípravy útočnými puškami CZ-805 BREN.

Tento nástupní termín je totiž vůbec první, který s CZ-805 BREN v rámci základní přípravy cvičí a nováčci s nimi byli na střelnici spokojeni. „Ještě malé zlepšení a můžete jít na střeleckou soutěž,“ hodnotil spokojeně výsledky u terčů vůbec prvních ostrých střeleb lednových nováčků i generálporučík Bečvář. Před odchodem pak generálporučík Bečvář popřál novým vojákům také mnoho zdaru ve zbytku jejich základní přípravy a dodal: „Těším se, že se s vámi již za několik týdnů potkám u útvarů.“


plukovník Jan Šulc
oddělení komunikace s veřejností
Generální štáb AČR

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. Únor 2016)