Pozvánka na „Výstavu v chodbě“

Pozvánka na „Výstavu v chodbě“

V pondělí 5. listopadu se uskutečnila v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice vernisáž „Výstavy v chodbě“, která zde potrvá do 11. listopadu. Své dřevěné plastiky, reliéfy, obrazy a keramiku zde bude v tomto týdnu vystavovat Otakar Jakubčík a jeho hosté: plukovník gšt. Jaroslav Medek, Ing. Viktor Hrivnák a Jitka Hrivnáková, Jaroslav Nechvíla, Iva Marišlerová a Kateřina Heřmanová.

Vernisáž za účasti vystavovatelů a hostů se nesla v duchu významu amatérského umění a umělců, kteří svou činností mimo jiné budují společnou sounáležitost v místě působení – vytvářejí a utužují občanskou společnost, sounáležitost lidí v místě a s místem. Svou činností také amatéři znovu a znovu připomínají fakt, že umění a tvorba nejsou jakési odcizené produkty výlučných specialistů, ale přirozená potřeba a součást života každého člověka.

Hlavního slova se ujal pan Otakar Jakubčík, který se věnuje jako řezbář samouk tvorbě plastik a reliéfů již od roku 1972. A přestože by ve svém úctyhodném věku už měl nárok na odpočinek, neboť vytvořil již stovky plastik a desítky reliéfů, vyřezávání se pilně věnuje denně a je již tradičním a letitým vystavovatelem nejen V Čechách, na Moravě a na Slovensku, ale i v společenských prostorech klubu kasáren Dědice, neboť právě zde má zázemí pro svou dílničku. Ten také předal ženám v roli jeho spoluvystavovatelek a organizátorek výstavy, včetně vernisáže, jako poděkování květinu.

Zajímavostí jistě je i fakt, že mezi vystavovateli jsou i bývalí vojáci z povolání, včetně pana Jakubčíka, nyní členové Klubu vojenských důchodců při posádce Vyškov a také náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Jaroslav Medek. Ač amatérští umělci, jejich díla zaslouží obdiv, úctu a uznání. Přijďte si i Vy prohlédnout vystavené exponáty, ve kterých je kus života umělce, jeho životního postoje, nálady, psychiky, vidění světa a upřímnost citu.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Bronislava Krejčí, VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Listopad 2018)