Prapor zabezpečení má oficiálně nového vrchního praporčíka

Prapor zabezpečení má oficiálně nového vrchního praporčíka

Ve čtvrtek 1. října 2020 byl do funkce vrchního praporčíka Praporu zabezpečení (przab) „Plukovníka Ladislava Preiningera“ oficiálně jmenován prap. Tomáš Kurdík. Tuto funkci zastával již od dubna letošního roku z pověření v hodnosti nadrotmistra a nyní převzal roli garanta stříbrného sboru v plné míře.

Vzhledem k současné situaci bohužel neproběhl u praporu slavnostní nástup, který by podtrhl význam této funkce. Všichni příslušníci przab však jeho „komorní“ převzetí role vrchního praporčíka zavnímali a byli seznámeni cestou vedoucích praporčíků jednotek.

Praporčík Kurdík s sebou přináší dlouholeté zkušenosti, které byly formovány jeho působením v mnoha funkcích u několika útvarů AČR. Během své kariéry prošel přes základní, nižší velitelské a štábní pozice, až po vrchního praporčíka praporu. Všechny tyto aspekty ho předurčují k tomu, aby byl vzorem a motivací pro všechny vojáky, kteří své vojenské kariéry nedávno odstartovali.

Nastupuje v nelehké době, kdy je nutné se přizpůsobit mnoha opatřením a zároveň je aplikovat v přijatelné formě. Současně s tímto je spojnicí mezi „stříbrným sborem“ a velitelem, což ho zavazuje k vyhledávání účinných řešení případných problémů.


Text: nadporučík Jiří Brunclík, náčelník skupiny bojové přípravy przab

Foto: nadrotmistr Petr Třeštík, vedoucí praporčík roty

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Říjen 2020)