Praporčická škola: Budování týmového ducha pokračuje

Praporčická škola: Budování týmového ducha pokračuje

První březnové dny využil náčelník úseku kariérové přípravy poddůstojnického a praporčického sboru štábní praporčík Vladimír Blažek k setkání s posluchači obou probíhajících kurzů a společně s instruktorským sborem vyhlásili článek rozkazu velitele akademie k udělení odměn. Oceněni byli posluchači, kteří dosáhli výtečného hodnocení v postupovém testu a současně projevovali aktivitu nad rámec běžných studijních povinností.

Následně štábní praporčík Blažek opět zdůraznil důležitost budování týmového ducha, popsal způsoby a nástroje k jeho budování, jakožto důležitý prvek sounáležitosti, vzájemného respektu, úcty k jednotce a tradicím. Přestože armáda od svého přijetí do NATO v roce 1999 ušla obrovský kus cesty, nejsou tyto pojmy stále běžnou či samozřejmou věcí, jak by se dalo očekávat. „Rozvoj vojenské profese, stejně tak jako budování poddůstojnického a praporčického sboru, neudělá nikdo za nás. Vy, vojáci, ve funkcích velitelů družstev, zástupců velitelů čet a vedoucích praporčíků jste nositeli těchto změn,“ řekl posluchačům štábní praporčík Blažek. A stranou nezůstal ani Vojenský fond solidarity (VFS), když praporčík Martin Remeš v krátké prezentaci seznámil posluchače s jeho účelem, vysvětlil jeho důležitost a způsoby, jakými je možné do fondu přispívat. Dále představil pravidla nošení odznaku VFS a další detaily týkajících se finančních příspěvků.

U obou kurzů proběhly také praktické aktivity zaměřené na týmovou spolupráci. Pro příslušníky poddůstojnického kurzu instruktoři připravili „Den bojovníka“, v rámci kterého posluchači plnili úkoly na jednotlivých pracovištích rozmístěných po celém areálu kasáren zaměřené na týmovou komunikaci, spolupráci a improvizaci a oba kariérové kurzy si také při běhu „Praporčické školy“ připomněli charitativní úlohu Vojenského fondu solidarity a důležitost sounáležitosti všech jednotek a odborností.

Než však posluchači dosáhnou očekávaného závěru kurzů, čeká je ještě řada dalších aktivit. U základního praporčického kurzu to bude například slavnostní oběd s velitelem akademie a vrchním praporčíkem AČR. Vojáci v poddůstojnickém kurzu zase budou absolvovat krátké polní vyvedení, které prověří jejich nově získané dovednosti. V posledních dnech posluchači obou kurzů absolvují závěrečné testování a poté slavnostní vyřazení úspěšných absolventů v obou kariérových kurzech.

Text a foto: Praporčická škola


 

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Březen 2019)