Praporčická škola přivítala zahraniční kolegy i nové posluchače

Praporčická škola přivítala zahraniční kolegy i nové posluchače

Praporčická škola nejen vzdělává, ale rozvíjí i mezinárodní spolupráci. Jen v posledních dvou týdnech stihli její příslušníci poprvé přivítat na své půdě své protějšky NCO School z Lotyšska a zahájit druhý letošní běh Poddůstojnického kurzu,

Návštěva kolegů z Lotyšska

V polovině měsíce dubna měli příslušníci „Praporčické školy“ tu čest přivítat poprvé návštěvu svých protějšků z NCO School z Lotyšska.

V průběhu úvodní prezentace seznámil s posláním a úkoly Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) kolegy z Lotyšska vrchní praporčík VeV-VA štábní praporčík Vladimír Blažek.

Další část programu byla zaměřena na učební plány obou škol a systém vzdělávání poddůstojnického a praporčického sboru v jednotlivých armádách. Kolegové z lotyšské armády  měli možnost vidět učebně-výcvikovou základnu „Praporčické školy“ a zároveň získali  povědomí i možnostech výcviku celé akademie.

Předmětem jejich zájmu byl i systém přípravy nových vojáků při vstupu do Armády České republiky. Základní informace o kurzu základní přípravy jim poskytl zástupce náčelníka Úseku základní přípravy nadpraporčík Jaroslav Kaloda, který následně ukázal i výcvik budoucích příslušníků AČR v praxi.

Během návštěvy došlo ke shodě, že bude velmi přínosné pokračovat v zahájené spolupráci a sdílení zkušeností s výcvikem a vzdělávaní vojáků.

 

Poddůstojnický kurz

Letošní druhý poddůstojnický kurz u Praporčické školy Velitelství výcviku-Vojenské akademie byl zahájen 25. 4. 2023.

Celkem do něho nastoupilo 147 vojenských profesionálů, které čeká v následujících 8 týdnech mnoho teoretických i praktických zaměstnání. Mimo jinými nebude chybět oblíbená pořadová, tělesná a chemická příprava. V dalších tématech budou tito posluchači seznámeni se širokým spektrem informací ze vševojskových oblastí. Velký důraz pak bude kladen i na zdokonalení komunikačních dovedností.

Po avizovaných osmi týdnech před zkušebními komisemi předvedou, co vše se naučili a zúročí tak své nabyté znalosti a dovednosti. Držíme jim všem palce a přejeme úspěšné studium až do úspěšné závěrečné zkoušky.


Text: praporčík Tomáš Doležel a nadpraporčík Petr Navrátil, Úsek přípravy poddůstojníků a praporčíků
Foto: nadrotmistr Aleš Kopecký a nadpraporčík Petr Navrátil, Úsek přípravy poddůstojníků a praporčíků

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Duben 2023)