Před 20 lety absolvoval Střední zdravotnickou školu v Kroměříži. Letos se sem vrátil v pozici hodnotitele soutěžících

Před 20 lety absolvoval Střední zdravotnickou školu v Kroměříži. Letos se sem vrátil v pozici hodnotitele soutěžících

Střední zdravotnická škola (SZŠ) v Kroměříži v závěru června uspořádala soutěž v poskytování první pomoci, která představovala inovativní spojení v rámci spolupráce SZŠ, Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS) a Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA).

„Odborníci a instruktoři těchto organizací byli přítomni, aby se podíleli na hodnocení výkonů soutěžících a poskytli studentům cenné zpětné vazby,“ vysvětluje hodnotitel za Vojenskou akademii, vedoucí starší lektor Úseku přípravy zdravotnických odborností (ÚsPřZdravOdb) kpt. Mgr. Tomáš Chudárek, DiS., přičemž dodává, že tato spolupráce tak umožnila studentům získat nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti od profesionálů v oboru. „Úkolem soutěžících bylo řešit simulované zdravotní situace, které se v reálném životě mohou vyskytnout, přičemž museli prokázat své znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci, zvládání krizových situací a také komunikaci s pacienty,“ doplňuje kapitán Chudárek.

Sám kapitán Chudárek nebyl v této škole poprvé. Do jejího areálu se totiž vrátil po 20 letech od jejího úspěšného absolvování. A konkrétně díky zapojení VeV-VA měli studenti i učitelé možnost vyzkoušet si techniky zástavy krvácení na pacientském simulátoru Caesar, seznámit se s vojenským zdravotnickým materiálem, ale i prohlédnout si vojenské zdravotnické vozidlo.

„Tato akce se setkala s příznivým ohlasem jak mezi studenty, tak i mezi organizátory akce a nabídla jedinečnou příležitost pro výměnu zkušeností,“ shrnuje její přínos v závěru kapitán Chudárek.


Text: kapitánka Monika Nováková s přispěním kapitána Tomáše Chudárka
Foto: archiv kapitána Tomáše Chudárka

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Červenec 2023)