Předáno 21 bílých povlaků s čísly. O úspěšné absolvování kurzu Komando bojují opět i dva příslušníci ze Slovenska

Předáno 21 bílých povlaků s čísly. O úspěšné absolvování kurzu Komando bojují opět i dva příslušníci ze Slovenska

V pondělí 23. října byl v prostorách Srubového tábora vojenského výcvikového prostoru Březina slavnostně zahájen letošní druhý běh kurzu velitelů malých jednotek Komando.

Za účasti zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovníka gšt. Petra Procházky a dalších hostů a instruktorů kurzu Komando, převzalo bílé povlaky s čísly, jako symboly tohoto kurzu, celkem 21 vojenských profesionálů, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením.

Je mezi nimi 8 zástupců 4. brigády rychlého nasazení Žatec, 8 zástupců 7. mechanizované brigády Hranice a 1 zástupce má i 102. průzkumný prapor Prostějov, 151. ženijní prapor Bechyně a 14. pluk logistické podpory Pardubice. České bojovníky pak doplňují dva příslušníci Ozbrojených sil Slovenské republiky, kterým přijel předat povlaky již tradičně velící poddůstojník pozemních sil OS SR štábní nadrotmistr Rastislav Bodnár.

Úspěšní absolventi převezmou odznaky a nášivky kurzu Komando v pondělí 20. listopadu v prostorách Národního památníku Heydrichiády v Praze. Na toho absolutně nejlepšího pak čeká navíc legendární FS dýka jednotek Commandos.

Kurz KOMANDO probíhá za řízení úseku přípravy Komando Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve vojenském výcvikovém prostoru Březina. Patří mezi nejnáročnější v AČR, jedná se o elitní, jediný bojový kurz určený pro velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností. Probíhá v taktických situacích a činnostech blížících se reálným bojovým podmínkám. Je prováděn pod psychickým a fyzickým tlakem, kde dochází k prověrce rozhodovacího procesu, to znamená, že cvičící musí dokázat pod tlakem boje a vypětí nejen uřídit sám sebe, ale i ostatní, kterým v boji velí, neboť na jeho rozhodnutí budou záviset životy jeho podřízených.

Kurz probíhá 2× ročně, předchází mu 12denní výběrové řízení, samotný kurz má 5 dnů teoretickou část (plánovací proces, ženijní příprava) a 26 dnů praktickou část – plánovací proces, bojové drily, taktické přesuny, nácviky a provádění léček a přepadů, ostré trhání, házení RG, ostré střelby pod taktickým námětem, aeromobilní operace a překonávání vodních překážek.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: nadporučice Gabriela Horáková, oddělení duchovní služby VeV – VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Říjen 2017)