Při kurzu Organizace přeprav po železnici se letos Vyškovští spojili s Bučovickými

Při kurzu Organizace přeprav po železnici se letos Vyškovští spojili s Bučovickými

Tento zajímavý kurz u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) probíhá pouze jednou ročně, přičemž se v něm školí budoucí instruktoři-specialisté logistiky, kteří povedou výcvik, a to nejen v železniční přepravě, u organizačních celků AČR napříč druhy vojsk.

„Zásadní součástí tohoto týdenního kurzu je celodenní praktický výcvik na železniční vlečce a protože jej nebylo letos možné uskutečnit na té vyškovské, provedli jsme dohovor s velením 74. mechanizovaného praporu (74. mpr) v Bučovicích a spojili jej s výcvikem praporu na Bučovickém železničním nádraží,“ vysvětluje kapitán Martin Urbánek, náčelník Skupiny výuky zbrojního a technického zabezpečení Úseku přípravy logistických odborností VeV-VA.

„Zde se posluchači kurzu seznámili s činností při organizaci výcviku a jeho řízením při nakládání a upevňování bojových vozidel pěchoty BVP-2 na plošinových železničních vozech z boční rampy, nakládání a upevňování zabezpečovacích kolových vozidel na nízkostěnných železničních vozech z čelní rampy a stavbě univerzální nakládací rampy (UNOR) pro najíždění pozemní techniky přímo z kolejiště na železniční vozy,“ popisuje kapitán Urbánek, který v závěru také vyslovil poděkování velení 74. mpr za umožnění účasti na jejich výcviku, který byl pro všechny velmi zajímavou a cennou zkušeností.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice, kapitán Martin Urbánek, náčelník Skupiny výuky zbrojního a technického zabezpečení Úseku přípravy logistických odborností VeV-VA

Foto: nadporučík Tomáš Františák, VeV-VA, rotmistryně Lucie Stehlíková, 74. mpr

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. Říjen 2022)