Připomenuli jsme si 103. výročí vzniku samostatného československého státu

Připomenuli jsme si 103. výročí vzniku samostatného československého státu

Ve čtvrtek 28. října jsme se účastnili pietního aktu k výročí 103 let od vzniku samostatného československého státu.

Představitelé města, poslanec Parlamentu České republiky Lubomír Wenzl, zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské   městských organizací i zájemců z řad veřejnosti se tak společně sešli u sochy Tomáše Garrigua Masaryka, kde čestnou stráž tvořili z převážné většiny příslušníci Vojenské akademie.

Zde místostarostka Karin Šulcová připomněla některé myšlenky prvního československého prezidenta a zdůraznila, že svobodu a demokracii spojoval Masaryk vždy zároveň s osobní odpovědností, vnitřní kázní, smyslem pro povinnost a morálku. „Každý z nás máme skrze své postoje, každodenní jednání a rozhodování jedinečnou možnost kultivovat místo, ve kterém žijeme a přispívat k jeho budoucí podobě a dalšímu rozvoji,“ zmínila mimo jiné Karin Šulcová.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv města Vyškova

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Listopad 2021)