Připomenutí Dne vítězství v posádce Vyškov

Připomenutí Dne vítězství v posádce Vyškov

V pátek 6. května se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie uskutečnil slavnostní nástup k příležitosti Dne vítězství.

Za účasti vojáků a vojákyň, včetně příslušníků kurzů, zaměstnanců a zaměstnankyň, nejprve zazněl Rozkaz ministryně obrany Jany Černochové k tomuto dni, který následoval proslov zástupce velitele VeV-VA plukovníka gšt. Jiřího Adamce.

Plukovník Adamec v něm připomenul některé historické momenty v souvislosti s druhou světovou válkou, jejím dopadem na tehdejší Československo, včetně hrdinného boje tisíců našich občanů za vydobytí práva na znovuobnovení naši samostatnosti. „Naše úcta dnes patří všem, kteří v tomto válečném konfliktu v boji za svůj národ zahynuli a zároveň je tento historický odkaz i silnou motivací pro naši službu vlasti,“ zmínil také plukovník Adamec a k vojákům a vojákyním v závěru dodal: „I my v současné době, poznamenané nejen novými válečnými konflikty, ale i dalšími celosvětovými globálními problémy, musíme čím dál častěji a intenzivněji prokazovat našim občanům a našim spojencům svou odhodlanost, spolehlivost, vysokou míru profesionality a také své vlastenectví. Být příslušníkem armády není jednoduché. Je to však naše osobní rozhodnutí. Přísahali jsme věrnost vlasti, která od nás – právem – mnoho očekává. I my jsme pro ni připraveni přinést oběť nejvyšší – svůj život. V minulých, ale i současných měsících jste našim spoluobčanům prokázali a neustále potvrzujete i našim spojencům, že jste skuteční profesionálové, na které je možné se stoprocentně spolehnout. Za to vám patří velké dík. A stejně tak dalším stovkám těch, kteří se rozhodli svůj život spojit s tím naším vojenským a právě u nás prochází základní přípravou. Ať již jako budoucí armádní profesionálové, či příslušníci Aktivní zálohy OS ČR. Všechny nás totiž spojuje jedno velké poslání: Být k dispozici v případě potřeby pro obranu vlasti, úcta, respekt, věrnost…

Úctu padlým pak vzdali zástupci velení VeV-VA u památníků padlým přímo v kasárnách Dědice i na vyškovském hřbitově. Čest jejich památce!


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Květen 2022)