Příprava 2. rotace jednotky eFP ve výcvikovém prostoru Altmark s podporou CSTT Brno

Příprava 2. rotace jednotky eFP ve výcvikovém prostoru Altmark s podporou CSTT Brno

Ve dnech 19. – 30. listopadu 2018 proběhla příprava jednotek Enhanced Forward Presence (eFP) před jejich nasazením v Litvě. Certifikačního cvičení se stejně jako v květnu tohoto roku účastnili příslušníci AČR společně s jednotkami armád Německa a Holandska. Českým příspěvkem v rámci eFP je již druhá rotace rotního úkolové uskupení tvořeného převážně příslušníky 41. mechanizovaného praporu z Žatce.

Jednotlivé armády, vyčleněné do praporního úkolového uskupení eFP, se na své nasazení v Litvě připravovaly téměř půl roku na svém území. Mezi hlavní cíle tohoto cvičení patřilo sjednotit společné postupy, sladit společnou komunikaci v neznámém terénu a hlavně nadrilovat společnou taktiku tzv. boje na zdrženou. To znamená neustálé stahování se ze zaujatých pozic a udržování kontaktu s nepřítelem a využívání velkého systému zátarasů. Samotné cvičení bylo rozděleno do dvou částí. V první části probíhalo sladění jednotky, ve druhé části již probíhala operace dle operačního rozkazu. Řídící skupina provedla na závěr vyhodnocení, které bylo cenným zdrojem informací především pro velitele a jeho štáb.

Mezinárodní cvičení bylo opět provedeno s podporou živé simulace jako vrcholné formy výcviku poskytující jedinečné informace pro AAR (After Action Review), protože instrumentovaná cvičení poskytují okamžitou zpětnou vazbu o průběhu boje všem účastníkům výcviku. Česká jednotka byla vybavena Soubojovým střeleckým simulátorem bojových vozidel (SSS-BV) pro vozidla Pandur a Taktickým soubojovým simulátorem (TSS) pro jednotlivce. Příslušníci Centra simulačních a trenažérových technologii (CSTT) zabezpečovali bezproblémové fungování simulátorů SSS-BV stejně jako simulátorů TSS zapůjčených po dobu cvičení holandskou armádou a rovněž zprostředkovávali tok informací mezi zástupci holandské armády, německé armády a řídícím centrem výcvikového centra Altmark.

Dalším příspěvkem AČR důležitým pro fungování celého systému simulace byla tentokrát i výstavba komunikačního systému a pracoviště řídícího výcviku (EXCON). Z tohoto důvodu bylo nutné postavit dva 30m stožáry s anténami nutné pro pokrytí výcvikového prostoru rádiovým signálem a propojit je s řídícím centrem rozděleným na dvě části – německou a českou-holandskou. O technické řešení propojení společného simulačního systému české a holandské armády se simulačním systémem německé armády se postarali specialisté, zatímco provoz a obsluhu české a holandské části řídili převážně příslušníci CSTT. V průběhu cvičení bylo připojeno do systému až tisíc entit (vojáků a vozidel), což prověřilo stabilitu a fungování SW a HW části systému simulace. A tak nejen cvičící jednotka, ale i příslušníci CSTT získali mnoho zkušeností s obsluhou simulačního systému a s organizací mezinárodního cvičení takového rozsahu.


Text a foto: npor. Bc. Jiří Beneš, CSTT Brno

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Prosinec 2018)