Příprava civilních pracovníků NATO před vysláním do misí oslavila významné jubileum

Příprava civilních pracovníků NATO před vysláním do misí oslavila významné jubileum

Vyřazením šestnácti absolventů NATO Civilians Pre-deployment Course ukončil v odpoledních hodinách dne 28. června 2018 v obřadní síni vyškovské radnice náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) plukovník gšt. Vojtěch Prýgl jubilejní padesátý běh tohoto kurzu.

V těchto padesáti bězích postupně prošlo přípravou před výjezdem do prostorů operací, organizovanou a prováděnou VeV-VA ve Vyškově, celkem 1280 civilních pracovníků Aliance. Pojďme se u příležitosti tohoto jubilea ohlédnout zpět.

Když 11. dubna 2007 zahajoval brigádní generál František Maleninský první a pilotní běh tohoto kurzu, málokdo si dovedl představit, jak se celý projekt spolupráce mezi AČR, reprezentovanou VeV-VA Vyškov, a Mezinárodním štábem velitelství NATO v Bruselu rozvine do šířky i hloubky. Teprve v průběhu času, kdy instruktoři i zabezpečovací složky prokázali svou schopnost kvalitně personál NATO připravovat, jsme si dokázali vybudovat pozici hlavního poskytovatele základní přípravy civilních pracovníků Aliance pro plnění úkolů v prostorech operací jako Afgánistán, Irák či Kosovo. Samotný kurz během více než deseti let prošel řadou změn a úprav, které přinesly zejména nárůst objemu praktické přípravy účastníků ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina. Možnost provádění intenzivního a kvalitního výcviku v terénu byla od počátku hlavní devizou přípravy ve Vyškově a je stále představiteli NATO vysoce ceněna. V uplynulých více než deseti letech se na něm podílely desítky instruktorů i příslušníků štábu VeV-VA a nemalou měrou k úspěchu přispěli i příslušníci praporu zabezpečení ve Vyškově, řidiči i specialisté.

Způsob plnění úkolů v operacích NATO v různých oblastech doznává v posledním období výrazných změn. Při té příležitosti bylo také v letošním roce zahájeno přehodnocení obsahu a rozsahu přípravy civilního personálu NATO, včetně kurzu ve Vyškově. Tento kurz nadále zůstane základním přípravným kurzem pro civilisty Aliance, ale bude pevněji usazen v celém systému této přípravy. Výrazně posílí jeho vazba na předcházející individuální přípravu účastníků formou intranetových kurzů i navazující systém hodnocení připravenosti civilního personálu po absolvování výcviku u nás. Tím se celý systém přípravy hlouběji propojí a nám umožní další posun k vyššímu podílu praktické přípravy v celkovém složení kurzu. Konkrétní podoba úprav a změn je v současnosti řešena specialisty z Allied Command Operations (ACO) v Norfolku, USA. Před Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií teď stojí úkol spolupracovat na tomto procesu a od sezóny 2019 zahájit přípravu v novém formátu. Přejme si, abychom se tohoto úkolu zhostili se ctí a vytvořili si tím předpoklad úspěšné spolupráce s NATO na dalších alespoň deset let.


Text: Jiří Nudčenko, Úsek mezinárodní a meziresortní přípravy do zahraničních operací

Foto: CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Červenec 2018)