Příprava další jednotky do mise v Mali

Příprava další jednotky do mise v Mali

Ve dnech 15.–18. ledna proběhla u Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) velitelská příprava 11. úkolového uskupení (ÚU) do výcvikové mise EU v Mali (European Union Training Mission, Mali – EUTM).

Tu zahájil nový zástupce velitele VeV – VA plukovník gšt. Petr Svoboda za přítomnosti náčelníka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovníka gšt. Vojtěcha Prýgla a náčelníka Centra přípravy do zahraničních operací podplukovníka Petra Hlaváčka.

Účastnilo se jí 54 vojáků z povolání, převážně příslušníků 13. dělostřeleckého pluku Jince a také dva příslušníci VeV – VA zařazení v rámci plnění úkolů 11. ÚU EUTM – Mali jako mentoři (praporčík Lukáš Pikner z Centra základní přípravy a nadrotmistr Vladimír Žiga z Centra speciální přípravy).

V rámci této přípravy absolvovali příslušníci 11. ÚU EUTM – Mali jednak nezbytné přednášky, vedené jak lektory VeV – VA, tak externími lektory rezortu MO, a také focení či vystrojení.

Na velitelskou přípravu bude navazovat od 29. 1. komplexní polní výcvik 11. ÚU EUTM – Mali a následně od 31. 1. odborné taktické a certifikační cvičení pod vedením VeV – VA s názvem SAHEL 1/2018. Oboje proběhne ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Odbor přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Leden 2018)