Příprava pro budoucí tvrďáky armády

Příprava pro budoucí tvrďáky armády aneb Výběrové řízení do kurzu Komando se blíží…

Kurz Komando je elitní bojový kurz v Armádě ČR. Je určený pro velitele malých jednotek, kteří musí pod psychickým a fyzickým tlakem zvládnout taktické situace a činnosti blížící se reálnému boji. Na jejich rozhodnutí budou záviset životy všech ostatních. O enormní náročnosti kurzu svědčí jeho nízká úspěšnost. Výběrovým řízením a poté samotným kurzem projde jen každý desátý účastník.

Aby se zvýšila úspěšnost absolventů, začala 4. brigáda rychlého nasazení od roku 2016 organizovat soustředěnou přípravu před vysláním do výběrového řízení kurzu Komando tzv. Pre-Komando. Od minulého roku nabídla tuto možnost i ostatním jednotkám. Letos se výcvik uskutečnil v týdnu od 15. února ve Vojenském újezdu Boletice. Zúčastnilo se ho 23 vojáků jak z jednotek 4. brigády rychlého nasazení, tak i příslušníci odborností jako dělostřelci, ženisté, logistici a chemici.

Pomáhají zkušenější

Vede ho major Jan Pařík ze 42. mechanizovaného praporu z Tábora s dalšími instruktory - absolventy kurzu Komando. „Snažíme se připravit vojáky na zvládnutí výběrového řízení, seznámit je s disciplínami, které musí ovládat, aby je třeba nevyřadila i triviální chyba. Předáváme jim svoje zkušenosti,“ popisuje major Pařík, který je absolventem kurzu US ARMY Ranger.

Vojáci například museli zdolat osmikilometrový zrychlený přesun se zbraní a zátěží v limitu 1 hodiny, zdolat překážkovou dráhu, pilovat bojové drily, do limitu 4 hodin ujít se zbraní a zátěží 20 kg vzdálenost 20 km a prokázat bezchybnou navigaci ve dne i v noci při tzv. hvězdicovém pochodu.

„V kurzu základní přípravy se z občana stává voják, v doškolovacím intenzivním výcviku u útvaru z vojáka bojovník. V kurzu Komando překovají bojovníka na válečníka-velitele, na kterého se mohou jeho nadřízení i podřízení vždy spolehnout,“ zhodnotil major Pařík. Kdo kurz úspěšně dokončí, zařadí se mezi opravdové tvrďáky.

Výběrové řízení se uskuteční od 12. do 16. dubna, samotný kurz se koná od 21. května do 25. června.

Vzorem kurz pro čs. vojáky v Británii za 2. světové války

Kurz Komando svou tradicí navazuje na Úderný kurz organizovaný za 2. světové války kapitánem Josefem Otiskem pro příslušníky Československé smíšené brigády ve Velké Británii, který vycházel z výcviku Commandos, jehož se Otisk jako jediný Čechoslovák zúčastnil. Podobným kurzem ve stylu Commandos byl výcvik Assault Course, který probíhal ve Skotsku. Tento kurz zvládli rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík.

Kurz Komando vznikl v roce 2005, jeho zakladatelem je armádní generál Aleš Opata. Probíhá za řízení Úseku přípravy Komando Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina. Od roku 2013 se koná vyřazení absolventů v historickém prostoru krypty Národního památníku Heydrichiády v Praze v Resslově ulici.


Autor: podplukovnice Vlastimila Cyprisová, GŠ AČR

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Březen 2021)