Připravenost dělostřelců do Mali prověřilo cvičení SAHEL1/2021

Připravennost dělostřelců k nasazení do Mali prověřilo cvičení SAHEL1/2021

Úvodní porada Řídícího cvičení. Zahajovací nástup. STARTEX… V neděli 28. března bylo zahájeno pod vedením Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově odborné taktické cvičení SAHEL 1/2021. Jeho cílem bylo prověřit připravenost další jednotky k plnění operačních úkolů v Mali s důrazem na připravenost příslušníků na nejpravděpodobnější incidenty. Po více než sedmi desítkách rozehrávaných incidentů a událostí skončilo ve středu 31. března verdiktem: Jednotky 5. AČ Mali jsou připraveny plnit operační úkoly v prostoru nasazení.

Odborné taktické cvičení je vždy závěrečnou částí poslední fáze přípravy, která má prověřit schopnost jednotky plnit operační úkol v prostoru nasazení. Navazuje na komplexní polní výcvik jednotky. Ten se, stejně jako toto cvičení, odehrával v prostorách Vojenského výcvikového prostoru Březina. Sahel připravoval pod vedením Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově vojáky, převážně z řad 132. dělostřeleckého oddílu ze sestavy 13. dělostřeleckého pluku Jince, na nasazení v Mali navozením reálných situací, kterým mohou v Africe čelit, včetně kontaktu s místním obyvatelstvem, či krizových situací, jako je napadení jednotky i zranění vojáků. Na cvičení se tak v rámci více než stočlenného Řídícího štábu podíleli kromě VeV-VA a Praporu zabezpečení Vyškov také příslušníci 7. mechanizované brigády a 43. výsadkového pluku – přímí účastníci předcházejících uskupení, dále pak příslušníci 53. pluku průzkumu a elektronického boje, 15. ženijního pluku a Skupiny kybernetických sil a informačních operací. Z důvodu pozastavení výcviku aktivní zálohy nahradili původně plánované role záložníků ve skupinách rozehry a značkování a imitace příslušníci 13. dělostřeleckého pluku (OPFOR, Malijská armáda, SECURICOM, Malijská národní garda Bamako) a 43. výsadkového pluku (Malijská národní garda Koulikoro, Španělská četa). Jedním ze zástupců řídícího cvičení pak byl i příslušník Velitelství pozemních sil.

Cvičení SAHEL 1/2021 se účastnilo bezmála 200 osob a odehráválo se za mimořádných preventivních opatření k ochraně vojáků v návaznosti na přijatá opatření hlavní hygieničky MO a v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v České republice spojené s výskytem akutního infekčního respiračního onemocnění covid-19. „I přes veškerá tato náročná opatření mělo cvičení spád, všechno mělo svůj přesný začátek a konec, bez zbytečných prostojů,“ shrnul v jeho závěru za Velitelství pozemních sil podplukovník Mojmír Barák, který dále vyzdvihl nejen přístup jednotky, ale i Vyškovských k přípravě a organizaci a v neposlední řadě pak rozhodčích za ukázkové hodnocení. Ti byli příslušníky jedné z nejlepších jednotek, která v Mali působila.

To, že cvičení bylo pro jednotku zajímavé, atraktivní a zároveň náročné, potvrdil i velitel 5. ÚU AČR Mali kapitán Radek Miriťuk, jednotky, kterou provázelo po dobu celé přípravy vysoké nasazení všech jejich příslušníků gradující i v náročném závěru. Ten také s hrdností za své příslušníky převzal z rukou řídícího cvičení podplukovníka Pavla Šebesty, náčelníka Centra přípravy do zahraničních operací, certifikát stvrzující splnění úkolů.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Michal Voska, OK MO, SkKySiO, autor


PROVĚŘOVANÉ SCHOPNOSTI JEDNOTKY 5. ÚU AČR MALI:

 • ochrana perimetru základny;
 • ochrana a doprovod vozidel;
 • ochrana a doprovod instruktorů výcviku;
 • ochrana a doprovod VIP osob;
 • výcvik jednotek Malijské armády;
 • schopnost jednotky působit na delší vzdálenosti až do sedmi týdnů;
 • ničení nepřítele a pozorování na delší vzdálenost (odstřelovačským týmem);
 • zajištění QRF týmu po dobu 24/7;
 • zajištění prostoru základen v případě požáru;
 • boj v zastavěné oblasti.

ÚKOLY JEDNOTEK:

Velení ÚU AČR Mali:

 • zabezpečit komplexní podporu jednotek AČR na území Mali;
 • zabezpečit jednotný systém velení a řízení;
 • zabezpečit plnění operačního úkolu jednotky ochrany Bamako.

Jednotka ochrany Bamako / četa ochrany Koulikoro:

 • zajistit ozbrojené doprovody a QRF ve prospěch EUTM-M;
 • zabezpečit obranu a ochranu výcvikových instruktorů CMATT během přesunů na výcvikové základny MOS a během výcviku;
 • podílet se na výcviku jednotek MOS.

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Duben 2021)