Připravujeme poslední letošní armádní posily

Připravujeme poslední letošní armádní posily

Ve čtvrtek 1. října byl u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově zahájen letošní poslední běh kurzu základní přípravy pro rekruty AČR, tedy budoucí armádní profesionály.

Těch k bráně do kasáren Dědice dorazilo 534, nikoliv však najednou, ale v postupných časových intervalech z jednotlivých krajů, tak aby Vyškovští zabránili větší akumulaci osob z důvodu preventivních opatření souvisejících s covid-19. Takto zde zahajují kurzy základní přípravy od dubna a mají tak již dobře zaběhnutý systém. Ti, co bydlí nejdále, přijíždí samozřejmě poslední.

Dezinfekce, roušky, ochranné rukavice, měření teploty, kontrola zdravotního stavu, testování na covid-19, to vše doprovázelo nejen samotný příjem osob, který trval od rána až do pozdního odpoledne. Mimořádná opatření budou vzhledem k situaci doprovázet opět celý výcvik, který proběhne v nepřetržitém šestitýdenním režimu a se stejnou organizací jako ty předešlé. „Po celou dobu kurzu budou uchazeči rozděleni do menších skupin, izolovaných od dalších subjektů,“ přibližuje velitel úseku základní přípravy nadpraporčík Pavel Konvalinka a doplňuje, že celková délka kurzu bude 51 výcvikových dnů v cyklech 6+1 den (6 výcvikových dnů a 1 den na přípravu na další cyklus a osobní volno).

V jednom však má tento běh kurzu přece jen své specifikum. A tím je zabezpečení možnosti účasti na volbách, tedy v tomto případě zcela výjimečné možnosti opuštění kasáren. „Jsme tak připraveni i na variantu, že někteří budou na volby odjíždět, pro ty proběhl separátní příjem i s ubytováním a bez testování na covid-19. To podstoupí až po návratu s následnou karanténou,“ vysvětluje nadpraporčík Konvalinka a dodává: „Těm, co odjedou, sice něco uteče, ale všechno je nachystáno tak, že to společně zvládneme a doženeme.“

Zatímco část tedy v pátek večer kurz na několik hodin opustí, ti zbývající se budou plně věnovat jeho programu, v rámci něhož je jednou z nejdůležitějších a prvotních součástí jejich vystrojení. Aby bylo co nejrychlejší, bude probíhat i o víkendu. S možností opustit kasárna se pak počítá ještě na 2. kolo senátních voleb.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Říjen 2020)