Příslušníci aktivní zálohy a dobrovolného vojenského cvičení se stali členy registru dárců kostní dřeně

Příslušníci aktivní zálohy a dobrovolného vojenského cvičení se stali členy registru dárců kostní dřeně

V pondělí 28. srpna proběhla u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově náborová akce pro Český národní registr dárců kostní dřeně.

Ve vyškovském kinosále si přednášku paní Zdenky Wasserbauerové poslechlo 118 příslušníků aktivních záloh a dobrovolného vojenského cvičení. Paní Wasserbauerová se řadu let věnuje přednášení a motivování především mladých lidí pro vstup do registru. „Horní hranice pro vstup do registru je 35 let. Starší dárci nemusejí být vhodní z hlediska výskytu nemocí, které se s rostoucím věkem mohou začít projevovat. S útvarem ve Vyškově se snažím navázat spolupráci již několik let a jsem ráda, že díky panu podplukovníkovi se to konečně podařilo,“ říká paní Wasserbauerová.

Podplukovník Jiří Studničný, náčelník centra základní přípravy, se pravidelně snaží vojáky motivovat k tomu, aby si uvědomili, že v lidském životě hrají mimořádně důležitou roli takové hodnoty, jako je lidská solidarita a ochota udělat něco pro druhé. Vojáky základní přípravy každoročně povzbuzuje k příspěvku do Vojenského fondu solidarity na Den válečných veteránů, zorganizoval sbírku na podporu výzkumu Crohnovy choroby a nyní navázal spolupráci s registrem dárců kostní dřeně.

Řada z těch, kteří si dnes přednášku paní Wasserbauerové vyslechli, se do registru nemohli přihlásit ze zdravotních důvodů nebo z důvodu překročení věkového limitu. Někteří příslušníci aktivních záloh a dobrovolného vojenského cvičení však již v registru jsou a nově se dnes přihlásilo 59 vojáků, což je přesná polovina příslušníků. Pilotní projekt se tak ukázal být velmi úspěšným.


Text a foto: nadporučice Gabriela Horáková, kaplanka VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. Srpen 2017)