Příslušníci praporu zabezpečení patří mezi špičku v požárním sportu

Příslušníci praporu zabezpečení patří mezi špičku v požárním sportu

Soutěže v hasičských dovednostech „Ukaž co umíš 2019“, jejímž pořadatelem byla Agentura logistiky ve spolupráci se Správou letiště Pardubice, se ve dnech 24. – 25. září 2019 zúčastnili také příslušníci Praporu zabezpečení a dlužno říct, že s velkým úspěchem. Skvělých výsledků dosáhli jak v kategorii jednotlivců, tak následně i v kategorii družstev.

Soutěžní klání, které se skládalo ze dvou disciplín, ovládl v soutěžích jednotlivců desátník Lukáš Navrátil, který si tak do Vyškova odvezl ten nejcennější – zlatý kov – a v družstvech spolu s desátníkem Tomášem Hochvaldem a desátníkem Michalem Špičanem přidali ještě cenné druhé místo.

První disciplína byla složena z vybraných prvků TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže). Ta byla hodnocena jako soutěž jednotlivců i tříčlenných družstvech. Druhou disciplínou byl požární útok pro čtyřčlenná družstva.

Soutěže se mohli účastnit příslušníci vojenských hasičských jednotek, požárních hlídek, požárních družstev, SDH, HZS ČR, ale i zahraničních armád a další zájemci.


Text: nrtm. Stanislav Šácha, Prapor zabezpečení Vyškov (przab)

Foto: archiv przab

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. Říjen 2019)