Profesionálové s rozšířeným kurzem první pomoci (CLS), ale i specialisté-zdravotníci. Naši příslušníci pomáhají již ve čtyřech nemocnicích

Profesionálové s rozšířeným kurzem první pomoci (CLS), ale i specialisté-zdravotníci. Naši příslušníi pomáhají již ve čtyřech nemocnicích

Situace v nemocnicích se stále zhoršuje. Pacientů přibývá. Neváháme. V pátek 8. ledna jsme vyslali na pomoc zdravotníkům další naše specialisty CLS, a to hned do dvou nemocnic. Desítka z nich vyrazila do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a dalších sedm do Vojenské nemocnice Olomouc. Řada z nich navíc odjela již se zkušenostmi z loňského roku.

„Ve Zlíně by naši příslušníci měli pracovat v nově vzniklém covidovém oddělení a v Olomouci by jejich pomoc měla spočívat především v péči o válečné veterány a seniory,“ vysvětluje náčelník Operačního oddělení VeV-VA a koordinátor nasazení vyškovských vojáků v boji s covid-19, podplukovník Milan Bielak a dodává, že v rámci „Operace CLS“ má Velitelství výcviku-Vojenská akademie tak nasazeno již více než 30 svých příslušníků, včetně praporu zabezpečení či BMATT.

A v nemocnicích pomáhají nejen oni. Také naši zdravotníci jsou znovu v první linii. Jejich nasazení sice skončilo v průběhu prosince, ale jejich práce a pomoc v nemocnici nikoliv. Sotva se zlomil rok, stojí od úterý opět u lůžek na covidových i necovidových odděleních a pomáhají těm, kteří to nejvíce potřebují. Jsou jimi příslušníci Úseku přípravy zdravotnických odborností (ÚsPřZdravOdb), kteří nyní pomáhají znovu ve vojenských nemocnicích v Brně i Olomouci, a to v rámci odborné stáže. Jejich výpomoc touto formou by měla trvat až do 17. ledna. Tyto stáže vykonávají v průběhu běžného roku v míře stanovené zákonem, v současné době je však jejich působení v těchto nemocnicích velmi ceněnou a vítanou častější pomocí.

Nárůst covid pozitivních se samozřejmě podepisuje na personálu nemocnic, přesto boj nevzdávají, za což jim patří nejen náš dík a úcta, ale i právě naše podpora a pomoc. Ať na covidových či i necovidových odděleních, zkrátka všude tam, kde je nás potřeba. V současné době tak sloužíme ve Fakultní nemocnici Brno, Krajské nemocnici T. Bati Zlín a Vojenských nemocnicích Brno a Olomouc. Jsme armáda a věříme, že to společně zvládneme.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: kapitánka Monika Nováková a archiv Úseku přípravy zdravotnických odborností VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Leden 2021)