První půlka dubna patřila i Kurzu vojenských pozorovatelů OSN

12 příslušníků AČR absolvovalo kurz vojenských pozorovatelů OSN

V pátek 16. dubna 2021 převzali u Velitelství výcviku-Vojenské akademie certifikáty absolventi kurzu Vojenských pozorovatelů OSN/OBSE/EU. Ty obdrželi symbolicky z rukou velitele Velitelství pro operace generálporučíka Josefa Kopeckého.

„Kurz byl velmi náročný, příprava probíhala často do pozdních večerních hodin, formou nepřetržitého vojenského výcviku a za dodržení přísných hygienických opatření. Při přípravě nových vojenských pozorovatelů jsme aplikovali praktické znalosti z misí OSN a příslušníkům kurzu jsme předali nejen široké penzum informací o fungování OSN a mírových operací, ale proběhla i instruktážní příprava ze základních vojensko-odborných předmětů,“ vysvětlují major Radim Brloh z Centra přípravy do zahraničních operací a jeho zástupkyně v kurzu nadporučice Lenka Hrazdilová-Benešová z Centra výstrahy ZHN v Praze, oba bývalí vojenští pozorovatelé v mírové misi MINUSCA ve Středoafrické republice.

Kurz Vojenských pozorovatelů byl v letošním roce dvoutýdenní, kdy právě druhý týden byl zaměřen na praktická cvičení v terénu. Ten přibližuje major Ing. Radim Brloh slovy: „Účastníci, mezi nimiž byly i 3 ženy, byli rozděleni do tří týmů, ve kterých plnili úkoly ve VVP Březina, kde se nacházel fiktivní stát Richland a fiktivní mírová mise OSN UNIFIR. Avšak vše další již bylo skutečně simulované dle námi připravené rozehry,“ k čemuž dodává, že do ní zařadili především jednání, vyjednávání ve vesnicích, zdravotnické události, či řešení situace s nálezem nevybuchlé munice. „Každý den také docházelo ke zhoršování bezpečnostní situace a prudkým změnám, až po ty krizové, včetně chování v zajetí. Tedy vše, s čím by se v roli vojenských pozorovatelů mohli setkat. Tomu samozřejmě předcházela i velmi náročná psychologická příprava, kde skvělou práci odvedly příslušnice Oddělení operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví AČR podplukovnice Darina Záchová a majorka Markéta Konečná,“ doplňuje major Brloh.

Tento náročný a jedinečný kurz by však neproběhl bez široké participace všech příslušníků Centra přípravy do zahraničních operací a pomoci personálu z dalších oddělení Velitelství výcviku-Vojenské akademie, řidičů Praporu zabezpečení Vyškov, 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice, 102. průzkumného praporu Prostějov a 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou. Své zkušenosti také předali bývalí příslušníci misí OSN, kteří působili v misích UNDOF na Golanech v Sýrii, UNMIK v Kosovu, MINUSMA v Mali, MONUSCO v Kongu a MINUSCA ve Středoafrické republice.

Tento kurz probíhá u Velitelství výcviku-Vojenské akademie jednou za rok.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Duben 2021)