Ředitel hasičů ocenil spolupráci s vojenským prostorem

Ředitel hasičů ocenil spolupráci s vojenským prostorem

Pamětní medaili převzal náčelník Střediska obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Hradiště Armády České republiky Martin Kuna.

Rozsáhlé lesní požáry, doprava požární vody hadicemi na několikakilometrové vzdálenosti, pád dopravního letadla, využití odstřelovačů při požárech tlakových lahví. To jsou jen některé činnosti, které mohli hasiči prakticky nacvičovat v reálných podmínkách díky spolupráci s Armádou České republiky. Ve Vojenském újezdu Hradiště se tak mohlo uskutečnit cvičení Forest Fire či Aero, společně se zde vybudoval systém bodů záchrany pro lepší orientaci při zásazích ve vojenském prostoru, strojníci zásahových vozidle mohou na místních trasách nacvičovat jízdu v terénu. Oboustranná spolupráce při odborné přípravě i zásahové činnosti podle hasičů i vojáků jednoznačně ukázala výrazné zvýšení efektivity při provádění záchranných prací. Za dlouhodobou výbornou spolupráci s hasičským sborem se rozhodl ředitel HZS Karlovarského kraje plk. Ing. Václav Klemák ocenit zástupce vojenského prostoru. Při slavnostním aktu předání medailí za věrnost příslušníkům sboru byl pozván také náčelník Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště mjr. Ing. Marin Kuna, který z rukou ředitele hasičů obdržel Pamětní medaili ředitele HZS Karlovarského kraje. Toto symbolické ocenění patří všem, kteří se podílejí na zlepšení spolupráce mezi hasiči a vojáky v Karlovarském kraji při řešení mimořádných událostí a přípravě na tyto události.

„Ocenění zrcadlí vše, co posledních pár let děláme a je to především zúročení naší práce, mých rozhodnutí, realizací a provedení celé naší Vojenské hasičské jednotky (VHJ),“ zhodnotil major Martin Kuna, který dále dodal: „Jsem opravdu pyšný na to, co se nám společně podařilo vytvořit a velice si tohoto ocenění vážím.“


Text a foto: HZS Karlovarského kraje (https://www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx)

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Listopad 2018)