SAHEL 2/2017: Jednotka 10. ÚU EUTM certifikována do Mali

Sahel 2/2017: Jednotka 10. ÚU EUTM certifikována do Mali

49 incidentů a událostí během 48 hodin. Teploty stoupající k 40 stupňům. Ale i prudký déšť. To bylo cvičení Sahel 2/2012, které připravovalo jednotku na nejpravděpodobnější incidenty v místě nasazení.

Skončilo v pátek 4. srpna úderem 10.00 hodiny. Hned o hodinu a půl později velitel jednotky 10. UÚ EUTM kapitán Jaromír Evan obdržel z rukou řídícího cvičení certifikát s verdiktem: Jednotka 10. ÚU EUTM Mali splnila úkoly odborně-taktického cvičení a je připravena k plnění operačního úkolu na území Mali.

Jedná se o první nasazení 13. dělostřeleckého pluku Jince do této zahraniční operace, přičemž jádro jednotky tvoří příslušníci 131. dělostřeleckého oddílu, mezi nimi také jedna žena v pozici zdravotnice. Jednotka by měla zahájit rotaci již v průběhu tohoto měsíce. Zajímavostí je, že tuto jednotku vystřídají za půl roku příslušníci stejného pluku. Připravující se 11. ÚU EUTM je totiž postaveno na příslušnících 132. dělostřeleckého oddílu.

Osvědčilo se i zapojení příslušníků aktivní zálohy Krajských vojenských velitelství (KVV) Karlovy Vary a České Budějovice do rozehry cvičení. „Spolupráce na těchto cvičeních je pro příslušníky v aktivní záloze rozhodně přínosem, mají možnost být v přímém kontaktu s připravující se jednotkou do zahraniční operace, vidět, co taková závěrečná certifikace obnáší, činnost jednotky na samotném velitelství a samozřejmě se procvičit i ve strážní službě s plněním úkolů na imitované základně mezinárodního velitelství,“ hodnotí přínos zapojení aktivních záloh vedoucí starší důstojník – specialista KVV Karlovy Vary podplukovník Karol Paál, který byl po celou dobu cvičení přítomen.

Z pohledu Řídícího štábu stojí za zmínku významné zapojení žen VeV – VA, a to v pozicích koordinátorky cvičení, velitelky HICON, velitelky i členky skupiny rozboru. Ženy se pak podílely i na imitaci místního obyvatelstva. Velkým přínosem bylo opět zapojení příslušníků s cennými čerstvými zkušenostmi z místa nasazení. Tentokrát se jednalo o příslušníky 8. ÚU EUTM v čele s velitelem kapitánem Petrem, jejichž činnost v rozhodčí službě ocenil i velitel 10. ÚU EUTM Mali.

Součástí cvičení byla i příprava mentorů VeV – VA.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Srpen 2017)