SAHEL 2/2021: Příprava kompletního Řídícího štábu zahájena

SAHEL 2/2021: Příprava kompletního Řídícího štábu zahájena

V pátek 1. října začala příprava kompletního Řídícího štábu odborně taktického a certifikačního cvičení SAHEL 2/2021 v místě jeho konání, tedy v posádce Vyškov.

K domácím organizátorům z Velitelství výcviku-Vojenské akademie najížděla v průběhu dopoledne ještě celá řada dalších spolupracujících příslušníků z útvarů a zařízení napříč AČR. Ti se začali organizovat do jednotlivých skupin v rámci jejich rolí, mezi nimi převážná většina imitační skupiny, rozehry a rozhodčích.

Celý, více než sto členný Řídící štáb, označený modrými visačkami, se pak sešel poprvé v aule kasáren Dědice. Čas 19.00 na odinkách řídícího cvičení majora Marka Šedivého z Centra přípravy do zahraničních operací odstartoval úvodní poradu Řídícího štábu pod vedením koordinátora cvičení, rovněž příslušníka zmíněného centra. Příprava bude dále probíhat po jednotlivých skupinách až do nedělního rána, tedy 3. října, kdy se sejde celý Řídící štáb podruhé, a to již spolu s prověřovanou jednotkou 6.ÚU AČR Mali na zahajovacím nástupu samotného cvičení.

V rámci Řídícího štábu OTC SAHEL 2/2021 působí profesionálové z těchto útvarů a zařízení: Velitelství pozemních sil, Velitelství výcviku-Vojenská akademie, včetně Praporu zabezpečení, Velitelství kybernetických sil a informačních operací, 7. mechanizovaná brigáda, 4. brigáda rychlého nasazení, 13. dělostřelecký pluk, 14. pluk logistické podpory, 15. ženijní pluk a 53. pluk průzkumu a elektronického boje. Mezi nimi jsou i 4 ženy.

Členové řídícího štábu budou rozmístěni nejen v kasárnách Dědice, ale i Vojenském výcvikovém prostoru Březina, včetně imitovaného velitelství mise EUTM-Mali v Bamako a výcvikové základny Koulikoro. Zde to bude například i Španělská četa. Tu tvoří ve skupině rozehry vojáci 7. mechanizované brigády.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Říjen 2021)