Sbírka ke Dni válečných veteránů: Jen u Centra základní přípravy se vybralo 50 tisíc korun

Sbírka ke Dni válečných veteránů: Jen u Centra základní přípravy se vybralo 50 tisíc korun

Při příležitosti oslav Dne válečných veteránů uspořádal Vojenský fond solidarity, stejně jako v minulých letech, veřejnou sbírku, která probíhala od 22. října do 20. listopadu. Do sbírky se zapojili i příslušníci posádky Vyškov. Za dobrovolný příspěvek obdrželi jako poděkování květ vlčího máku, který si hrdě připnuli na klopy svých uniforem.

Projevili tak nejen úctu k válečným veteránům, ale i vojenskou sounáležitost, neboť smyslem Vojenského fondu solidarity je pomáhat vojákům nebo jejich rodinám v tíživé životní situaci. V posádce Vyškov byla sbírka zajišťována ve spolupráci s Oddělením duchovní služby Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) a zapojili se do ní lidé z celé posádky. Jen v základní přípravě se k tradici přihlásilo přes 600 mladých vojáků v základním výcviku a více než 100 vojáků v aktivních zálohách. Tito služebně nejmladší vojáci mezi sebou vybrali téměř 50 000 Kč. Do Vojenského fondu solidarity mnozí vojáci přispívají pravidelně, uvědomují si totiž, že v budoucnosti může pomoc potřebovat každý z nich a připnutím květu vlčího máku se hrdě hlásí k odkazu jak minulých, tak i současných válečných veteránů.

Den válečných veteránů se slaví 11. listopadu. Toto datum bylo stanoveno podle dne, kdy bylo podepsáno příměří na konci první světové války – 11. listopadu 1918 poblíž města Compiégne. Rudý květ vlčího máku, symbol Dne válečných veteránů, má svůj původ v básni nazvané V polích flanderských. Jejím autorem je vojenský lékař podplukovník John McCrae z Kanady, který za první světové války sloužil v Evropě. Ačkoliv byl vojenským chirurgem, nemohl si zvyknout na útrapy a bolest raněných vojáků. Svou bolest mírnil psaním básní. V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům. V Česku je tento významný den připomínán od roku 2001.


Text: nadporučík Mgr. Stanislav Škvor, kaplan Oddělení duchovní služby VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Listopad 2018)