Sbírka Společně proti Crohnovi vynesla přes čtvrt milionu korun

Sbírka Společně proti Crohnovi vynesla přes čtvrt milionu korun

Na konci dubna se uskutečnila finanční sbírka zaměstnanců Ministerstva obrany (MO), Armády České republiky, včetně Velitelství výcviku – Vojenské akademie a jeho přímo podřízených útvarů a zařízení, státních podniků a příspěvkových organizací MO nazvaná Společně proti Crohnovi. Celkem se podařilo vybrat úctyhodných 277 568 korun.

Výtěžek ze sbírky, nad níž převzal záštitu ředitel Vojenského zpravodajství plukovník Jan Beroun, byl věnován Dětské klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Ta spojila své síly s výzkumným centrem aplikovaných věd Západočeské univerzity za účelem zlepšení diagnosticko-léčebného procesu Crohnovy choroby u dětí. Symbolický šek v pátek 19. dubna v prostorách Pražského arcibiskupství převzal ředitel plzeňské nemocnice Václav Šimánek. Předání se uskutečnilo za přítomnosti kardinála Dominika Duky a nechyběla ani zakladatelka hnutí Stonožka Běla Jensen.

Sbírka se uskutečnila ve spolupráci s Charitou České republiky a hnutím Stonožka, které dlouhodobě spolupracuje s ozbrojenými silami ČR. Do sběrných kasiček u svých útvarů a organizačních celků mohli vojáci a zaměstnanci přispívat od 17. do 27. dubna. Sbírku podpořilo také několik firem a celkem se podařilo vybrat 277 568 korun.

Crohnova nemoc je nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu, které má kolísavý průběh. Počet nemocných se každoročně zvyšuje a mezi pacienty se stále více objevují i děti. Právě jim má za cíl sbírka Společně proti Crohnovi pomoci. Jen v plzeňské fakultní nemocnici se s „Crohnem“ léčí desítky dětských pacientů. Neprospívají, často nerostou, většinu z nich trápí teploty a především průjmovitá onemocnění.

Samotné Velitelství výcviku – Vojenská akademie se zapojilo velkou měrou, kdy jen u centra základní přípravy přispěli rekruti, nováčci AZ, instruktoři a velitelé částkou dosahující téměř 45.000 tisíc korun.


Autor: Alžběta Riethofová, www.army.cz a kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Alžběta Riethofová

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Květen 2017)