Setkání absolventů bývalé vyškovské Vysoké vojenské školy pozemního vojska po 40 letech

Setkání absolventů bývalé vyškovské Vysoké vojenské školy pozemního vojska po 40 letech

V pátek 21. července zavítali do posádky Vyškov absolventi Vysoké vojenské školy pozemního vojska (VVŠ PV), a to po 40 letech od svého absolutoria.

Příslušníci Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) pro ně zorganizovali dopolední program, v rámci něhož prezentovali současnou posádku a poslání VeV – VA, dále ukázku areálu kasáren a nechyběla ani praktická ukázka výcviku. Tu předvedli příslušníci centra vzdušných sil v podobě ukázky speciálních učeben k výuce protiletadlových a raketových odborností RACOS a RBS a příslušníci centra dopravní výchovy přidali ukázku trenažéru T-810.

Závěr dopoledního programu pak patřil prohlídce vojenského výcvikového prostoru Březina a jeho výcvikových zařízení.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. Červenec 2017)