Setkání Klubu vojenských důchodců zpestřily děti z mateřské školky

Setkání Klubu vojenských důchodců zpestřily děti z mateřské školky

Ve středu 29. června se uskutečnilo ve Společenském sále Klubu kasáren Dědice setkání členů Klubu vojenských důchodců (KVD) Vyškov s rodinnými příslušníky.

To zpestřila i návštěva významných hostů, a to poslance Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Wenzla, starosty města Vyškova Karla Jurky, náčelníka štábu Velitelství výcviku-Vojenské akademie plukovníka gšt. Hynka Pavlačky, a také zástupců Odboru pro válečné veterány MO v čele s Ing. Stanislavem Burianem.

Úvod patřil dětem z MŠ Šikulka, které si v doprovodu svých učitelek připravily pestrý a úžasný recitační, pěvecký i taneční program. Není divu, že také sklidily velký potlesk.

Vždy velmi srdečné setkání našich vojenských důchodců umocnila i vřelá slova zmíněných hostů, včetně informací k možnostem čerpání benefitů pro vojenské důchodce. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo ocenění některých z nich. Děkovný list ředitele Odboru pro válečné veterány za práci a přínos pro tento klub obdržela z rukou Stanislava Buriana paní Lidmila Jandorová. Poděkování mířilo i předsedovi KVD Vyškov podplukovníku v.v. Ing. Stanislavu Uhlířovi a dalšímu členu Ing. Janu Roubalovi.

V samotném závěru pak člen klubu a zároveň předseda Akademie 3. věku při posádce Vyškov Karel Čvančara informoval také o její činnosti a o možnosti stát se novými členy.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Červen 2022)