Slavnostně vyřazeni noví záložníci a dobrovolníci

Slavnostně vyřazeni noví záložníci a dobrovolníci

V úterý 31. května se uskutečnilo u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově vyřazení stovky úspěšných absolventů kurzu základní přípravy pro nové příslušníky aktivní zálohy (AZ) a účastníky dobrovolného vojenského cvičení.

Toto vyřazení se po dlouhé „kovidové“ vynucené pauze konečně mohlo uskutečnit slavnostní formou, s účastí hostů i nejbližších. Za velení AČR to byli vrchní praporčík AČR štábní praporčík Peter Smik, poradce náčelníka Generálního štábu AČR pro AZ kapitán v záloze Ludvík Cimburek a za velení Vojenské akademie pak zastupující velitel, náčelník štábu plukovník gšt. Hynek Pavlačka.

Ten absolventům poděkoval za úsilí, s jakým se zhostili plnění úkolů základní přípravy. „Jsem si vědom toho, že to pro vás nebylo rozhodně lehké a mnozí z vás si i třeba sáhli skutečně až na dno svých sil. Vážím si toho, že jste se zavázali navíc při výkonu vašich civilních profesí i k povinnostem při obraně státu. Tento závazek jste učinili dobrovolně a tím je jeho hodnota pro naši zemi ještě daleko vyšší. Očekávám, že budete i nadále ctít a zachovávat tradiční vojenské hodnoty, které jste prokázali již ve  vaší základní přípravě – odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest,“ zdůraznil plukovník Pavlačka, který při této příležitosti poděkoval i jejich velitelům a instruktorům nejen z řad Úseku základní přípravy, ale i všem dalším z Vojenské akademie a útvarů a zařízení napříč AČR, za to, s jakou péčí a úsilím novým vojákům vštípili vše potřebné, pro výkon poslání.

Součástí slavnostního aktu bylo vyhlášení soutěže o nejlepší tým i tří nejlepších jednotlivců. Zvláštní ocenění pak převzal vojín Mata, který navzdory fyzickému vyčerpání, se kterým by mnozí ukončili své působení v kurzu, pokračoval neustále ve výcviku. Ráno, po dni stráveném budováním okopů, odsunů zraněných a dobývání nepřátelských pozic, upadl vlivem vyčerpání do bezvědomí. Po nabytí vědomí ani na okamžik nezaváhal a dokončil svůj úkol. „Je známo, že pouze fyzicky náročný výcvik vás dokáže přiblížit stresu v boji. Vojáci, kteří se nevzdávají a jdou dál, si zaslouží úctu,“ uvedl k oceněnému náčelník úseku základní přípravy štábní praporčík Pavel Konvalinka.

„Kurz základní přípravy je iniciačním kurzem vojákyň a vojáků vstupujících do ozbrojených sil, ať už k profesionálům nebo aktivním zálohám. Ti všichni se učí potřebné vědomosti a dovednosti, ale také překonávat různé úskalí vojenské služby, počínaje odloučením od rodin, přes fyzickou a psychickou zátěž, nedostatek spánku a konče překonáváním sebe sama,“ uvedl dále štábní praporčík Konvalinka a k jeho čerstvým absolventům v závěru dodal: „Prokázali jste vůli, odvahu a sebezapření, týmového ducha a mnohdy překonali sami sebe. Patří vám respekt a uznání, že jste to dotáhli až do konce a zařadili se tak po našem boku.“

Za zmínku pak rozhodně stojí, že tento kurz skončil obzvlášť velkým happyendem i pro jednu z 21 úspěšných žen. Ta při příchodu před kasárna dostala od přítele – mimochodem vojenského profesionála – před zraky svých spolubojovníků žádost o ruku… I tady píše život silné příběhy…

Vyřazení se uskutečnilo ve stejný den, kdy právě v prostorách Velitelství výcviku-Vojenské akademie ocenil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata zamětnavatele vojáků aktivní zálohy. Více v reportáži ČT1:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/322281381990531/

Více fotografií z průběhu kurzu naleznete: https://www.facebook.com/InfoVeVVA


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Červen 2022)