Slavnostní vojenská přísaha, ale i předávání absolventských dekretů

Slavnostní vojenská přísaha, ale i předávání absolventských dekretů

Ve čtvrtek 30. srpna opět ožilo vyškovské náměstí desítkami vojáků a vojákyň. Vojenskou přísahu před zraky veřejnosti a za přeletu dvou bojových vrtulníků Mi-24 absolvovali další příslušníci kurzů základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA).

Slib věrnosti České republice, slib zavazující k plnění vojenských povinností skládali nejen vojenští profesionálové – specialisté a absolventi Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO Moravská Třebová, ale také noví příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného vojenského cvičení.

„Vojenská přísaha k vojsku a k životu vojáka neoddělitelně patří, je jedním z milníků a současně i základním kamenem každé vojenské kariéry. Současně je přísaha významným právním aktem, který má oporu v Ústavě, zákonech a služebních řádech a je také závazkem morálním. Není to pouze slavnostní symbolický a obřadný akt, je to také závazek povinnosti při obraně státu,“ objasnil její význam před samotným aktem velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala, který poté také přednesl slova vojenské přísahy.

„Tak přísahám“ zaznělo vyškovským náměstím z úst více než 150 vojínů a vojínek, které kromě místních, přijeli podpořit jejich nejbližší, ale i celá řada významných hostů v čele s místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky Ivo Bárkem a ředitelem Sekce plánování schopností MO generálmajorem Jaromírem Alanem.

Ten při této příležitosti mimo jiné zmínil „Vojenská přísaha znamená absolutní ztotožnění vojáka se zájmy a osudy své vlasti a na rozdíl od jiných povolání se právě přísahou tato profese stává výjimečnou, není to práce, je to poslání, stejně i pro ty z vás, kteří jste dobrovolně převzali brannou povinnost vedle své civilní profese.“ K vážnosti tohoto aktu poté dodal: „Je to mimořádný okamžik, ke kterému jste se dnes zavázali, neboť při jeho naplnění  mohou nastat i okamžiky, kdy budete muset přinášet i oběti, a to možná i tu nejvyšší.“ Generál Alan ve svém projevu také zdůraznil význam aktivní zálohy, který dle jeho slov v současnosti neustále roste vzhledem k nestabilní a stále se zhoršující bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě. „Stále více občanů si uvědomuje, že ochrana a obrana je věcí celé společnosti, nejen bezpečnostních složek. Nesmírně si proto vážím ochoty aktivních záložníků věnovat svůj volný čas na aktivní pomoc naší republice a jejím obyvatelům v případě nouze,“ uvedl generál Alan.

Součástí programu pak bylo předání absolventských dekretů novým příslušníkům aktivní zálohy a účastníkům dobrovolného vojenského cvičení, pro které šestitýdenní kurz základní přípravy slavnostní vojenskou přísahou vyvrcholil, zatímco profesionálové budou v tomto kurzu ještě dále pokračovat.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (31. Srpen 2018)