Slavnostní vojenské přísaze přihlížela i druhoválečná veteránka. Přísahal také její pravnuk

Slavnostní vojenské přísaze přihlížela i druhoválečná veteránka. Přísahal také její pravnuk

Ve čtvrtek 4. května 2017 se uskutečnila v areálu kasáren Dědice slavnostní vojenská přísaha žáků tříměsíčního kurzu základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov. Tu doprovodil přelet bitevních vrtulníků Mi-24 a 171š.

Za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky Ivo Bárka, náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany Aleny Netolické, zástupce náčelníka generálního štábu – náčelníka štábu generálporučíka Františka Malenínského a dalších významných hostů, odpřísahalo věrnost České republice více než šest stovek nových rekrutů Armády České republiky.

V rámci objasnění významu vojenské přísahy, která se uskutečnila ve dnech, kdy si náš národ připomíná 72. výročí ukončení 2. světové války, zaznělo z úst velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádního generála Josefa Kopeckého k přísahajícím mimo jiné: „Očekávám, že budete ctít a zachovávat tradiční vojenské hodnoty, jakými jsou odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest“, který dále zdůraznil: „Věřím, že se důstojně zařadíte k těm, na které vzpomíná náš národ – a často i svět – s úctou a láskou“. Tato slova pak umocnila přítomnost 93 leté druhoválečné veteránky poručice v.v. Žofie Popovičové. Ta působila mimo jiné jako zdravotnice 3. Československého pluku a byla přímou účastnicí bojů u Dukly. A co víc? Mezi přísahajícími byl její pravnuk, který je tak příkladem toho, že odkaz těch co bojovali za naši vlast má své další pokračovatele.     

„Akceschopná a připravená armáda je nezbytná pro fungování každého státu, neboť budování státu a jeho branné moci nelze oddělit,“ řekla v průběhu ceremoniálu náměstkyně Netolická a zdůraznila: „Armádu potřebujeme – sice nevelkou svým počtem – ale náležitě vyzbrojenou, perfektně připravenou, a především složenou z lidí, na které je spolehnutí v každé situaci.“ A k nováčkům poté mimo jiné dodala: „Česká republika od Vás mnoho očekává. Budete sloužit státu, který je symbolem vašeho domova, vaší osobní i národní identitity, vaší vlasti, do které se budete vždy, ať už odkudkoliv, rádi vracet“.

Slavnostní vojenská přísaha je závazek k plnění vojenských povinností při obraně státu a žáci kurzu základní přípravy ji skládají v jeho průběhu, tedy přesněji po pěti týdnech. „Dnešním dnem jste řekli: Přísahám! Řekli jste, že pro obranu vlasti jste schopni položit svůj život, tedy to nejcennějí, co člověk má,“ uvedl generálporučík Malenínský a dodal: „Pro nás pro vojáky je vojenská přísaha symbolem toho, že uděláme vše proto, abysme ubránili naši republiku, byli zodpovědným partnerem Alianci a aby se Vaši blízcí mohli radovat z každého dne.“ Generál Malenínský také vojákům a vojákyním připomenul, že je na cestě k zahájení kariéry vojenského profesionála ještě čekají další téměř dva náročné měsíce přípravy v základním kurzu.

Za zmínku také stojí fakt, že příslušníci tohoto kurzu se zapojili společně se svými instruktory a veliteli do finanční sbírky resortu obrany, státních podniků, příspěvkových organizací, Charity ČR a hnutí Stonožka s názvem „Společně proti Crohnovi“, jejíž výtěžek bude sloužit ke zlepšení péče o děti s touto zákeřnou a nevyléčitelnou chorobou. A přispěli úctyhodnou částkou 43 500 Kč.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Květen 2017)