Slavnostní vyřazení kurzů základní přípravy. Noví vojáci a vojákyně míří k útvarům i jednotkám aktivní zálohy

Slavnostní vyřazení kurzů základní přípravy. Noví vojáci a vojákyně míří k útvarům i jednotkám aktivní zálohy

V tomto týdnu vrcholily u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) také dva kurzy základní přípravy. Bezmála 500 vojínů a vojínek z řad nováčků AČR, ale i aktivní zálohy a účastníků dobrovolného vojenského cvičení, převzalo své absolventské certifikáty ve čtvrtek 21. června.

Dva samostatné kurzy a dva samostatné ceremoniály, neboť každý má svá specifika a rituály. V případě tříměsíčního kurzu základní přípravy pro nové rekruty AČR je to společné vyřčení hodnot vojenského profesionála, jako jsou obětavost, odpovědnost, odvaha, věrnost a čest, či symbolické zvonění na zvon základní přípravy. Hosty jsou, mimo těch vyškovských, vrchní či vedoucí praporčíci od útavrů a zařízení napříč AČR. V případě šestitýdenního kurzu pro nové příslušníky aktivní zálohy a účastníky dobrovolného vojenského cvičení to je složení vojenské přísahy za přítomnosti svých nejbližších. Zde tak zazněla zavazující slova k obraně naší vlasti a sborové: „Tak přísaháme.“ A hosty jsou také zástupci Krajských vojenských velitelství.

Oba kurzy však mají jedno společné, a to přeměnu civilisty ve vojáka. Zahrnují tedy zvládnutí základních práv a povinností vojáka, hlavních činností pro přežití na bojišti, včetně obsluhy a střelby z ručních zbraní, přičemž testovány nejsou jen znalosti a dovednosti, ale také fyzické a psychické předpoklady.

Nyní se příslušníci – velitelé a instruktoři Centra základní přípravy zaslouženě přenesou do prázdninového režimu, ale ten nebude trvat dlouho. Již 22. července totiž očekávají nástup dalších záložníků i dobrovolníků, k nimž se 1. srpna přidají nově přijatí posluchači Univerzity obrany Brno.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. Červen 2019)