Slavnostní vyřazení letošních prvních absolventů šestitýdenního kurzu základní přípravy

Slavnostní vyřazení letošních prvních absolventů šestitýdenního kurzu základní přípravy

Ve čtvrtek 8. února se v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice uskutečnilo slavnostní vyřazení 47 absolventů kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy (AZ) Ozbrojených sil České republiky a účastníky dobrovolného vojenského cvičení (DVC).

Za účasti náčelníka štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) plukovníka gšt. Jaroslava Medka, ředitele Krajského vojenského velitelství Hradec Králové Karla Filipa a náčelníka centra základní přípravy VeV – VA podplukovníka Petera Istenčina, doprovázely slavnostní akt již tradičně více než symbolické tóny „Mé vlasti“ Bedřicha Smetany.

Slovo vlast pro ně není rozhodně prázdným slovem. Vždyť přesně před týdnem tito příslušnici odpřísahali společně s vojenskými profesionály nejen věrnost České republice, ale i ochotu pro obranu vlasti nasadit svůj život. Tento okamžik, který se odehrál před zraky ministryně obrany Karly Šlechtové a náčelníka generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře připomenul ve svém projevu plukovník gšt. Jaroslav Medek, který mimo jiné také uvedl: „Velmi si vážím vašeho rozhodnutí stát se aktivními záložáky či účastníky dobrovolného vojenského cvičení a děkuji vám za vaši práci a nemalé úsilí, které jste zde museli vyvinout k vašemu cíli. Věřím, že to, co vám předali naši zkušení instruktoři, zúročíte i ve vaším dalším životě.“ Poděkování za přípravu těchto nových vojáků poté vyslovil i instruktorům, a to jak z řad vyškovských, tak dalších útvarů a zařízení AČR. „Sloužím vlasti“ pak zaznělo s hrdostí z úst každého čerstvého absolventa kurzu při přebírání absolventských dekretů.

Cílem letošního prvního kurzu u Centra základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie v trvání šesti týdnů bylo naučit tyto vojáky a vojákyně pod vedením velitele roty kapitána René Pašáka a jeho instruktorů základním dovednostem pro přežití na bojišti, a to i v krizových situacích jako jsou nepříznivé zimní podmínky. Mnozí z nich tak bojovali i s nachlazením a vysokými teplotami a přesto boj nevzdali. Čest, odvaha, smysl pro povinnost, obětavost, hodnoty, kterými se mohou právem pyšnit.

Další šestitýdenní kurz základní přípravy pro příslušníky aktivní zálohy a dobrovolného vojenského cvičení bude zahájen ve Vyškově již v pondělí 19. února.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. Únor 2018)