Slavnostní vyřazení poddůstojnického kurzu

Slavnostní vyřazení poddůstojnického kurzu

V pátek 9. listopadu se za přítomnosti zástupců Velitelství výcviku-Vojenské akademie a dalších hostů v prostorách auly kasáren Dědice uskutečnilo slavnostní vyřazení úspěšných absolventů poddůstojnického kariérového kurzu.

Studium vojáka v poddůstojnickém kurzu je organizováno ke splnění základního kvalifikačního požadavku pro služební zařazení vojáka z povolání. Jedná se o přípravu s všeobecnou tematikou společnou pro vybrané poddůstojníky ve vojenské hodnosti desátník pro výkon služby ve služebním zařazení s vojenskou hodností četař až rotný pro práci nejnižších velitelů a instruktorů s primární odpovědností za vedení mužstva a poddůstojníků na základních funkcích.

Posluchači nastoupili do kurzu dne 10. září 2018 a během devíti týdnů zde rozšiřovali své tzv. „soft skills“ formou teoretických zaměstnání, jako například znalosti ustanovení zákonů, předpisů a také pravidel vedení malých týmů v praxi. Své „hard skills“ pilovali během praktických zaměstnání, aby zvládli velet družstvu, správně a metodicky řídit zaměstnání družstva ze všech druhů odborných příprav. Slavnostním vyřazením tak byl završen finální týden, ve kterém posluchači absolvovali jak teoretické ověření nově získaných znalostí provedené písemným testem, tak i praktickou zkoušku. Z celkového počtu 145 nastoupivších posluchačů kurz úspěšně absolvovalo 141 posluchačů. Desítka z nich pak převzala ocenění za vynikající výsledky a absolutně nejlepším posluchačem byl vyhlášen a oceněn čestným mečem četař Jakub Škývara z 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec (4. brigáda rychlého nasazení). Tu převzal z rukou náčelníka Odboru profesní přípravy plukovníka gšt. Tibora Budíka.

„Jako náčelník poddůstojnického kurzu jsem rád, že jsme kurz po organizační stránce dovedli k úspěšnému konci. Bylo to náročné. V září totiž do kurzu nastoupilo dvakrát více posluchačů, což kladlo vyšší nároky nejen na samotné instruktory, ale rovněž na celou organizaci kurzu. Přesto jsme dostáli společnému heslu „Kde je vůle, tam je cesta“ a kurz jsme dokončili bez závažnějších organizačních komplikací,“ zhodnotil náčelník poddůstojnického kurzu nadpraporčík Přemysl Melichárek.


Text: praporčík Martin Beneš, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Foto: praporčík Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Listopad 2018)