Slavnostní zahájení Základního důstojnického kurzu

Slavnostní zahájení Základního důstojnického kurzu

V pondělí 19. srpna 2019 se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), za účasti náčelníka odboru kariérové přípravy plukovníka gšt. Tibora Budíka, uskutečnilo slavnostní zahájení již šestého běhu Základního důstojnického kurzu.

Tento 3,5měsíční kurz je určen pro budoucí důstojníky, které má za úkol připravit na výkon služby v důstojnickém sboru na služebním zařazení s vojenskou hodností poručík až nadporučík, pro práci nejnižších velitelů, štábních pracovníků a specialistů odpovídající vojenské hodnosti.

Účastnici tohoto kurzu budou seznámeni s historickým vývojem vojenství, vedením lidí, vojenskou etikou, s významem a místem vojenské profese ve společnosti a se základní terminologií v oblasti bezpečnosti, obrany a krizového řízení.


Text: kapitán Lubomír Gola, vedoucí starší lektor Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Srpen 2019)