Slavnostního vyřazení absolventů kurzu Komando se zúčastnil generálporučík Aleš Opata

Slavnostního vyřazení absolventů kurzu Komando se zúčastnil generálporučík Aleš Opata

V pátek 15. června se v historickém prostoru krypty Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Praze sešlo čtrnáct absolventů kurzu Komando při slavnostním vyřazení. Tohoto aktu se zúčastnil i náčelník generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata, který novodobý kurz Komando v AČR sám v roce 2005 jako velitel 4. brigády rychlého nasazení založil.

Kurz Komando svou tradicí navazuje na Úderný kurz organizovaný za 2. světové války kapitánem Josefem Otiskem pro příslušníky Československé smíšené brigády ve Velké Británii, který vycházel z výcviku Commandos, jehož se Otisk jako jediný Čechoslovák zúčastnil. Podobným kurzem ve stylu Commandos byl výcvik Assault Course, který probíhal na farmách Garramor a Camusdarrah ve Skotsku. Tímto měsíc trvajícím kurzem prošlo 252 vybraných československých dobrovolníků včetně rotmistra Jana Kubiše a rotmistra Jozefa Gabčíka.

Tyto historické souvislosti, symboliku a spojení historického prostoru krypty s dnešním kurzem Komando v úvodu ceremoniálu objasnil plukovník v.v. Karel Klinovský, bývalý náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie.

Čtrnáct úspěšných

Letošní kurz Komando absolvovalo 14 příslušníků AČR, kteří z rukou generálporučíka Aleše Opaty obdrželi odznak absolventa kurzu, z rukou velitele pozemních sil brigádního generála Josefa Kopeckého pak pamětní minci a od zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie plukovníka generálního štábu Petra Svobody nášivku a certifikát.

Nejlepší absolvent rotný Martin Gregovský, příslušník 43. výsadkového praporu, který převzal navíc FS dýku z rukou generálporučíka Aleše Opaty, za všechny zhodnotil průběh kurzu. Vyjádřil také úctu k místu, kde každoročně slavnostního vyřazují absolventi kurzu Komandu. Právě v prostoru krypty Památníku Heydrichiády položilo své životy sedm parašutistů, a to se slovy: „Nikdy se nevzdáme!“

Během ceremoniálu byla také udělena pamětní mince kurzu Komando třem instruktorům ženijní přípravy za významnou pomoc a podporu kurzu, a to Juraji Toriškovi z praporu zabezpečení, nadporučíku Lukáši Kurcovi a praporčíku Michalu Zabloudilovi z Odboru profesní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie, kteří dlouhodobě přispívají svou účastí a odborností k jeho realizaci.

Na závěr ceremoniálu obdržel zakladatel tohoto jediného bojového kurzu v AČR generálporučík Aleš Opata jako výraz vděku za dlouholetou podporu kurzu FS dýku s pořadovým číslem 001 z rukou majora Roberta Zahurance, náčelníka úseku přípravy Komando.


Fakta o kurzu Komando:

  • Probíhá za řízení Úseku přípravy Komando Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve vojenském výcvikovém prostoru Březina.
  • Patří mezi nejnáročnější v AČR, jedná se o elitní, jediný bojový kurz určený pro velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností. Taktické situace a činnosti se blíží reálným bojovým podmínkám. Jeho součástí je prověrka rozhodovacího procesu účastníků kurzu, kteří jsou pod psychickým a fyzickým tlakem. To znamená, že cvičící musí dokázat pod tlakem boje a vypětí nejen uřídit sám sebe, ale i ostatní, kterým v boji velí, neboť na jeho rozhodnutí budou záviset životy jeho podřízených.
  • Kurz se v současné době organizuje 1× ročně. Předchází mu 12denní výběrové řízení. Samotný kurz je rozdělen na dvě části – 5denní teoretickou část (plánovací proces, ženijní příprava) a 33denní praktickou část – plánovací proces, bojové drily, taktické přesuny, nácviky a provádění léček a přepadů, ostré trhání, házení RG, bojové ostré střelby pod taktickým námětem, aeromobilní operace a překonávání vodních překážek.
  • Po úspěšném absolvování výběrového řízení nastoupilo do kurzu 23 příslušníků AČR zastupujících 7. mechanizovanou brigádu, 4. brigádu rychlého nasazení, 102. průzkumný prapor, 13. dělostřelecký pluk, 15. ženijní pluk a 1 příslušník Ozbrojených sil Slovenské republiky. Dokončilo jej 14.
  • Od roku 2005 do konce roku 2017 úspěšně absolvovalo kurz 208 absolventů, z toho 4 příslušníci Ozbrojených sil Slovenské republiky a 1 žena, proběhlo celkem 18 kurzů.
  • Od roku 2013 probíhá vyřazení absolventů v historickém prostoru krypty Národního památníku Heydrichiády v Praze v Resslově ulici.

    Autor: major Robert Zahuranec, Velitelství výcviku-Vojenská akademie, Vyškov

Foto: majorka Vlastimila Cyprisová,GŠ AČR

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. Červen 2018)