Sloužit vlasti je osobní rozhodnutí a já jsem na vás hrdá, řekla ministryně obrany ve Vyškově

Sloužit vlasti je osobní rozhodnutí a já jsem na vás hrdá, řekla ministryně obrany ve Vyškově

Ve čtvrtek 1. února za přítomnosti ministryně obrany Karly Šlechtové, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře a dalších významných hostů, přísahali věrnost České republice nejen noví příslušníci AČR, ale také noví příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného vojenského cvičení.

Hromovým „Tak přísaháme!“ potvrdilo slova přísahy více než čtyři sta frekventantů kurzů základní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově. Jednalo se o první letošní nástupní termín, další budou následovat v dubnu, červenci a říjnu. Resort obrany plánuje v letošním roce přijmout 2000 nových příslušníků AČR a Aktivní zálohu posílit ze současných 2266 na 2400 příslušníků.

„Velmi vám děkuji, že jste se rozhodli stát vojáky Armády České republiky, děkuji i aktivním a dobrovolným zálohám, které jsou připraveny být k dispozici v případě potřeby pro obranu vlasti. Osobně oceňuji vaše vlastenectví, protože to je to, co budete ve své příští kariéře učit každého, s kým se potkáte. Vlastenectví, úcta, respekt, věrnost naší vlasti – to je to, co vás spojuje, i to, co vás bude motivovat do budoucna,“ uvedla v projevu ministryně obrany Karla Šlechtová.

„Blahopřeji vám k vašemu rozhodnutí a děkuji vašim blízkým, že při vás stojí a budou stát. Sloužit vlasti, být příslušníkem armády není jednoduché. Je to vaše osobní rozhodnutí a já jsem na vás hrdá. Přísahali jste věrnost vlasti, která od vás – právem – mnoho očekává. Přeji vám mnoho štěstí a úspěch ve všech oblastech vašeho života,“ dodala ministryně na adresu absolventů kurzů základní přípravy.

Přísaha je absolutní ztotožnění vojáka se zájmy vlasti

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář v projevu zdůraznil, že vojenská přísaha znamená absolutní ztotožnění vojáka se zájmy své vlasti.

„Je spojením s armádou, útvarem, s ostatními příslušníky jednotky, s jejím velitelem. Na rozdíl od jiných povolání právě přísahou se stává vojenská profese výjimečnou. Není to práce, ale poslání. Říkám to zejména proto, abyste si uvědomili, jak mimořádný okamžik jste před chvílí absolvovali,“ řekl v projevu armádní generál Josef Bečvář.

Po skončení slavnostní vojenské přísahy navštívila ministryně obrany s doprovodem sídlo Vojenské akademie ve Vyškově, kde si prohlédla učební a výcvikovou základnu v Centru simulačních a trenažérových technologií.

Video z přísahy naleznete na: https://www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky/videos/1779508065414236/?i...


Velitelství výcviku – Vojenská akademie

  • Je resortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením Ministerstva obrany ČR.
  • Je předurčeno k organizaci a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání, výcviku vojenských profesionálů a příslušníků Aktivní zálohy AČR.
  • Zabezpečuje přípravu jednotek a útvarů AČR do zahraničních misí. Zajišťuje provoz a rozvoj výcvikových zařízení ve vojenských výcvikových prostorech AČR a simulačních a trenažérových technologií užívaných AČR, plánuje jejich využití a připravuje v nich podmínky pro výcvik jednotek AČR a sil NATO.
  • Řídí a organizuje základní přípravu rekrutů a zabezpečuje vojenskou přípravu studentů Univerzity obrany.

Text: Miroslav Šindelář, OK MO

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. Únor 2018)